Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

OPIEKUN

Małgorzata Greczuk

PRZEWODNICZĄCY

Paweł Michaluk

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

Aleksandra Jańczuk

SKARBNIK

Michał Łukaszuk

Z-CA SKRBNIKA

Aleksandra Filipczuk

PROTOKOLANT

Bartosz Kozaczuk

MŁODZIEŻOWY RZECZNIK PRAW UCZNIA

Krystyna Zaciura

Julia Szarubko

SEKCJA DEKORACYJNA

Gabriel Jawoszek

Kinga Romaniuk

Jowita Jańczuk

SEKCJA PORZĄDKOWA

Paweł Myć

Wojciech Kredens

Bartosz Klebaniuk

SEKCJA ROZRYWKOWA

Rafał Szydło

Michał Barański

Maciej KredensA

KRONIKARZE

Katarzyna Bazyluk

Aleksandra Szymczuk

Patrycja Żuk

Gabriela Romaniuk