Kadra

 

4

Dyrektor  mgr Mirosława Szpyruk

6

Wicedyrektor  mgr Dorota Hura

                 Adresy służbowe nauczycieli:

 1.              miroslawaszpyruk@zs-rokitno.pl
 2.             dorotahura@zs-rokitno.pl
 3.              jolantaklonica@zs-rokitno.pl
 4.              alinazuk@zs-rokitno.pl
 5.              bozenawediuk@zs-rokitno.pl
 6.              malgorzataiwanczuk@zs-rokitno.pl
 7.              januszszewczuk@zs-rokitno.pl
 8.              boguslawastaniszewska@zs-rokitno.pl
 9.              annatur@zs-rokitno.pl
 10.              jolantakoroluk@zs-rokitno.pl
 11.              reginaskerczynska@zs-rokitno.pl
 12.              agnieszkamyc@zs-rokitno.pl
 13.              mkatarzynalukaszuk@zs-rokitno.pl
 14.              danutachwedoruk@zs-rokitno.pl
 15.              joannazaciura@zs-rokitno.pl
 16.              alicjaniczyporuk@zs-rokitno.pl
 17.              magdaochnik@zs-rokitno.pl
 18.              annajarocka@zs-rokitno.pl
 19.              marlenasobiczewska@zs-rokitno.pl
 20.              dorotaszymczuk@zs-rokitno.pl
 21.              teresasemeniuk@zs-rokitno.pl
 22.              martaandrzejuk@zs-rokitno.pl
 23.              tomasznowicki@zs-rokitno.pl
 24.              annaszewczak@zs-rokitno.pl
 25.              malgorzatagreczuk@zs-rokitno.pl
 26.              zbigniewkarwowski@zs-rokitno.pl
 27.              martabiskupska@zs-rokitno.pl
 28.              aleksandrasamoszuk@zs-rokitno.pl
 29.              barbaramichalska@zs-rokitno.pl
 30.              dorotamielnik@zs-rokitno.pl

 

 Z poważaniem
Mirosława Szpyruk
tel. 83 345 30 14
e-mail: sprokitno@zs-rokitno.pl
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie
Rokitno 57a
21-504 Rokitno

 

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Mirosława Szpyruk DYPLOMOWANY
2. Dorota Hura DYPLOMOWANY
3. Paweł Tomaszewski KONTRAKTOWY
4. Jolanta Kłonica DYPLOMOWANY
5. Alina Żuk DYPLOMOWANY
6. Bożena Wediuk DYPLOMOWANY
7. Małgorzata Iwańczuk DYPLOMOWANY
8. Janusz Szewczuk MIANOWANY
9. Bogusława Staniszewska DYPLOMOWANY
10. Anna Tur DYPLOMOWANY
11. Jolanta Koroluk DYPLOMOWANY
12. Regina Skerczyńska DYPLOMOWANY
13. Katarzyna Łukaszuk (Zahor) DYPLOMOWANY
14. Agnieszka Myć DYPLOMOWANY
15. Katarzyna Łukaszuk DYPLOMOWANY
16. Joanna Siedlecka DYPLOMOWANY
17. Danuta  Chwedoruk DYPLOMOWANY
18. Dorota Mielnik MIANOWANY
19. Małgorzata Greczuk DYPLOMOWANY
20. Joanna Zaciura DYPLOMOWANY
21. Alicja Niczyporuk DYPLOMOWANY
22. Magda Ochnik MIANOWANY
23. Anna Jarocka DYPLOMOWANY
24. Barbara Michalska DYPLOMOWANY
25. Anna Szewczak DYPLOMOWANY
26. Marlena Sobiczewska DYPLOMOWANY
27. Dorota Szymczuk DYPLOMOWANY
28. Teresa Semeniuk DYPLOMOWANY
29. Marta Andrzejuk DYPLOMOWANY
30. Joanna Sobczuk DYPLOMOWANY
31. Tomasz Nowicki DYPLOMOWANY