Klasy I-III

Rok szkolny 2022/23

Święto Patrona Szkoły

Dnia 13 października nasza szkoła obchodziła Dzień Patrona Szkoły- Jana Pawła II.

Cała społeczność szkolna na czele z pocztem sztandarowym udała się na Mszę św. do kościoła parafialnego, aby wspólnie dziękować za dar Patrona i modlić się w intencji wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po powrocie do szkoły w hali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia poświęcona pamięci Jana Pawła II.

Montaż słowno- muzyczny pt.,, Dzięki Ci Panie za Jana Pawła II” został przygotowany przez uczniów kl.Va pod kierunkiem pani Jolanty Koroluk i pani Agnieszki Myć.

Występ uświetnił chór szkolny pod opieką pani Joanny Siedleckiej.

Uczniowie przypomnieli przesłania Papieża, które warto zapamiętać i stosować w życiu, ale także momenty, w których nasz Patron był pełen życia.

Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego ,, Jan Paweł II w oczach dzieci” i konkursu wiedzy o Janie Pawle II.

Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali:

Zuzanna Bochenek kl. IIIb – I miejsce

Wojciech Stasiuk kl.Ia– II miejsce

Magdalena Czublun kl. Ia- III miejsce

Liliana Siliwoniuk kl. Ia- III miejsce

Wojciech Szymczuk kl.Ia– wyróżnienie

Kacper Dawidziuk kl.IIa– wyróżnienie.

Natomiast w konkursie wiedzy o Janie Pawle II zwycięzcami nagrody otrzymali:

Aleksandra Tur kl.Va– I miejsce

Dorota Karczmarz kl. VIIIb- I miejsce

Milena Myć kl.VIIIb– II miejsce

Krzesimir Dawidziuk kl.VIIIb- III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali piękne nagrody-niespodzianki ufundowane przez ks. Proboszcza Stanisława Tymoszuka.

Dzień ten przeminął w uroczystym nastroju. Jest on zawsze szczególny i wyjątkowy dla naszej szkoły.

Ślubowanie klas pierwszych 12.10.22

       12 października 2022 roku oficjalnie zostało przyjętych w poczet uczniów naszej szkoły dwadzieścioro troje pierwszoklasistów. Oficjalnie, chociaż już od 2 września tworzą wraz z nami szkolną rodzinę. Tradycja jednak to rzecz święta i należy ją kultywować. W każdej rodzinie, także w tej szkolnej, każdy ma swoje prawa, ale i obowiązki, które należy wzorowo wypełniać – przypomniała o tym pani dyrektor. Następnie były występy uczniów kl.1. Dzieci pięknie śpiewały i recytowały wiersze, czym zdały egzamin i zostało stwierdzone, że uczniowie mogą przystąpić do ślubowania. W obecności starszych kolegów i koleżanek, nauczycieli i rodziców dzieci na sztandar szkoły ślubowały być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się pilnie i systematycznie, okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, starać się być dobrymi kolegami i koleżankami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

      Po ślubowaniu Pani Dyrektor ołówkiem – jak obyczaj stary każe – dokonała pasowania na ucznia. Każdy też otrzymał dyplom i upominek. Następnie, aby nieco osłodzić trudy szkolnego życia, rodzice przygotowali dla swoich pociech pyszny poczęstunek.

     Po dniu pełnym emocji i wrażeń szczęśliwi, bo wreszcie 100-procentowi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wrócili do domów.

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”

    W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie uczniowie z klasy: 1a, 2a, 3a i 3b  uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej wraz z opiekunami: panią Jolantą Kłonicą, panią Jolantą Koroluk oraz z panią Anną Tur przystąpili do „Sprzątania Świata – Polska 2022”.
     Zgodnie z ramowym planem pracy świetlicy  uczniowie zostali  zapoznani z celem w/w akcji. Polegała ona na rozbudzeniu szacunku do środowiska przyrodniczego. Podniesieniu świadomości ekologicznej między innymi poprzez segregowanie odpadów oraz posprzątaniu terenu wokół szkoły. 16.09.2022r. dzieci  zaopatrzone w worki i rękawice jednorazowe  pozbierały śmieci znajdujące się
na boisku szkolnym i placu zabaw. (Zdjęcia w galerii)

Ognisko integracyjne kl. Ia

    Dnia 14 września 2022r. dzieci kl. Ia z wychowawcami p. Bogusławą Staniszewską oraz  p. Magdaleną Foryt spotkali się przy ognisku, które odbyło się obok Pensjonatu „Dolina Bugu” w Rokitnie. Uczniom wolny czas wypełniły gry i zabawy. Chętnie korzystali z huśtawek, trampoliny. Grali w piłkę nożną. Wielką atrakcją i radością było samodzielne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Pobyt na świeżym powietrzu sprawił, że z apetytem je zjedli. Dzieci nie tylko spędziły czas radośnie i miło, lecz odpoczęły i integrowały się, dbały o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Dopisała nam również słoneczna pogoda.

   Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy przyczynili się do zorganizowania ogniska oraz dzielnie pomagali podczas spotkania. (Zdjęcia w galerii)

                                                              Uczniowie kl. Ia z wychowawcami


Rok szkolny 2021/22

XII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „SPOTKANIA Z PRZYRODĄ
IM. JERZEGO OSTASZEWSKIEGO”

     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rokitnie pod opieką pani: Anny Tur, Jolanty Kłonicy i Bożeny Wediuk wzięli udział w XII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „SPOTKANIA Z PRZYRODĄ IM. JERZEGO OSTASZEWSKIEGO”, którego organizatorem był  Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim .

      Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych w gminach obejmujących teren Parku Krajobrazowego” Podlaski Przełom Bugu”. 20 czerwca 2022r. w Janowie Podlaskim odbyło się ogłoszenie wyników konkursu (przystąpiło 5 szkół) i wręczenie nagród. Uczniowie szkół (nagrodzeni)  wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie, które odbyło się w plenerze z  poczęstunkiem.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu z naszej szkoły :

w I kategorii  – uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej, temat pracy: „Rośliny wokół nas” wyróżnienie zdobyli:

  • Julia Dudziuk z klasy 1a (opiekun – Bożena Wediuk),
  • Zuzanna Ochnik z klasy 2a i Izabela Walczewska z klasy 2a (opiekun – Jolanta Kłonica),

w II kategorii – uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej, temat pracy: „Rzeka Bug” wyróżnienie uzyskała:

  • Dominika Pisaruk z klasy 4a (opiekun- Anna Tur),

w III kategorii – uczniowie kl. VII-VIII szkoły podstawowej, temat pracy: „Obiekty historyczno-kulturowe Twojej okolicy w granicach Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” II miejsce zajęła

  • Karolina Drabik z klasy 8b (opiekun- Anna Tur).

„Cała Polska czyta dzieciom”

     Dnia 6 czerwca 2022 r. uczniowie kl.3 a pod opieką wychowawcy p. Bogusławy Staniszewskiej udali się do Biblioteki Publicznej w Rokitnie. Z okazji akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wysłuchali fragmentu książki Barbary Kosmowskiej pt. „Dziewczynka z parku” czytanej przez bibliotekarkę panią Annę Michaluk. To wzruszająca książka o przeżyciach małej Andzi i jej mamy po śmierci taty. Ukazuje tęsknotę za tym, co minęło, jak na nowo odnaleźć radość i sens życia…Dla uczniów była to cenna i ważna lekcja empatii oraz zrozumienia drugiego człowieka.

Wycieczka do Białej Podlaskiej

     W dniu 23.05.2022r. uczniowie kl. 3a i 3b pod opieką wychowawców: p.Bogusławy Staniszewskiej i p. Aliny Żuk wybrali się do Białej Podlaskiej. Na początku bardzo aktywnie spędzili czas w Małpim Gaju, gdzie wędrowali ścieżką przyrodniczą, zaliczali różne akrobatyczne przeszkody, siedzieli na „przerośniętej ławeczce” oraz szukali małpek ukrytych wśród liści drzew.  Następnie udali się do Parku Radziwiłłowskiego. Zobaczyli tam pozostałości rezydencji Radziwiłłów: oficyny, wieżę wjazdową, wieżyczkę wschodnią, Kaplicę zamkową oraz podmurówkę pałacu. Potem dzieci zwiedziły Bibliotekę „Barwną”, gdzie zapoznały się z działami i zbiorami biblioteki. Chętnie wzięły udział w grach i zabawach. W programie wyjazdu była także wizyta w Muzeum Południowego Podlasia. W czasie zwiedzania uczniowie nie tylko obejrzeli zbiory muzealne (archeologia, etnografia, ikony, obrazy koni, zaprzęgów, ogrodów), ale również dowiedzieli się o dawnej Białej Podlaskiej, w której była wytwórnia samolotów oraz stacjonował 34. Pułk Piechoty. Po dniu pełnym wrażeń zadowoleni uczniowie wrócili do domów.

 

Kangur Matematyczny 2022 – wyniki

Miło mi poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Wyróżnienia otrzymali:
Hura Antoni kl.3a – opiekun Pani Bogusława Staniszewska

Hryciuk Wojciech kl.4 -opiekun Pani Katarzyna Łukaszuk

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów


Wycieczka do Warszawy

     W dniu 13.05.2022 r. dzieci z kl. 3a, 3b, 4a, 7a i 7b pod opieką wychowawców: p. Bogusławy Staniszewskiej, p. Aliny Żuk oraz p. Doroty Szymczuk wybrały się na wycieczkę do Warszawy. Na początku uczniowie zwiedzali Stare Miasto poznając historię stolicy. Potem udali do Zamku Królewskiego, gdzie zobaczyli nie tylko pokoje królewskie, ale także miejsce uchwalenia Konstytucji 3.Maja. Obejrzeli starą Warszawę utrwaloną na 22 obrazach Canaletta, który malował je w latach 1767–1780 na zamówienie Stanisława Augusta. Była to pełna wrażeń lekcja historii. Następnie, po smacznym obiedzie, uczniowie rozwiązywali zagadki tematyczne w Escape Room (Domu Zagadek). Uczestnicy znajdując się w jednym z 6 pokojów (Pokój Poza Światem,  Pegazus, P@sswort, Polana, Podróż lub Zagadka) musieli pokonać wiele trudności, rozwiązać zagadki, aby wyjść z pomieszczenia. Był to czas niezapomnianych wrażeń, przeżyć, myślenia, a przede wszystkim integracji i wspólnego działania, aby osiągnąć cel. Wielkim przeżyciem okazał się wjazd na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki i podziwianie panoramy stolicy, której wieżowce i samochody wyglądały jak pudełka zapałek, a ludzie niczym mrówki. Ostatni punkt programu to pobyt w Centrum Nauki Kopernik. Tam na ponad 200 stanowiskach uczniowie mieli możliwość samodzielnie przeprowadzać eksperymenty z różnych dziedzin, m.in. z optyki, transportu, telekomunikacji, medycyny, robotyki, mechaniki, muzyki. Mogli zobaczyć, jak wyglądają w kamerze termowizyjnej lub które kości poruszają się, gdy jadą rowerem. Mieli szansę zostać „autorem” wiersza dzięki pomocy robota. Wspólnie spędzony czas minął miło, przyjemnie i wesoło. Dopisała nam słoneczna, prawie letnia pogoda, zaś wieczorem stolica płakała deszczem, bo wyjeżdżaliśmy.                                 Po dniu pełnym wrażeń i przeżyć, bogatsi w wiedzę, zadowoleni, ale i zmęczeni, uczniowie wrócili po godz. 23.00 do domów.

 

Święta Wielkanocne

   13 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie odbyła się uroczystość z okazji Świąt Wielkanocnych. Na początku dyrektor szkoły pani Mirosława Szpyruk powitała wszystkich i złożyła życzenia świąteczne. Następnie uczniowie klasy 3a i 3b pod kierunkiem pani Bogusławy Staniszewskiej, pani Aliny Żuk i pani Małgorzaty Greczuk przedstawili akademię pt. „Poranek Wielkanocny”. Przybliżyli w niej zwyczaje i tradycje wielkanocne – te znane, lubiane, ale i te zapomniane. Przygotowali także stół wielkanocny z tradycyjnymi potrawami. Uroczystość uświetniły piosenki w wykonaniu kl.3. Wystąpili także Wiktoria z kl.8 i Andrii z kl.7 pod kierunkiem pani Joanny Siedleckiej.

  Spotkanie minęło w przyjemnej, świątecznej atmosferze.

Konkurs Wielkanocny

Wycieczka do Białegostoku

     W dniu 09.11.2021 r. dzieci z kl. 2b, 3a i 3b pod opieką wychowawców: p. Małgorzaty Iwańczuk, p. Bogusławy Staniszewskiej i p. Aliny Żuk wybrały się na wycieczkę do Białegostoku.
Na początku uczniowie poszli na trampoliny, gdzie pod okiem instruktorów odbyła się lekcja wychowania fizycznego. Następnie udali się do zoo „Akcent Białystok”, w którym zobaczyli zwierzęta leśne, m.in. sowę, rysia, żbika, daniela, żubra. Była to pełna wrażeń lekcja edukacji przyrodniczej na świeżym powietrzu. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Stadionu Miejskiego. Dzieci mogły zobaczyć szatnie piłkarskie, stanowiska do masażu oraz wiele koszulek polskich piłkarzy, np. R. Lewandowskiego. Wielkim przeżyciem okazało się wejście na trybuny piłkarskie i spojrzenie na murawę prawdziwego boiska. Ostatni punkt programu to pobyt w „Epi – Centrum Nauki”. Tam na niemal 100 stanowiskach uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z takich dziedzin jak: optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, robotyka, mechanika. Wiele osób odkryło w sobie „żyłkę” naukowca, wynalazcy. Może w przyszłości ktoś nim zostanie? Na koniec ze smakiem zjedli pyszny obiad.        Wspólnie spędzony czas minął miło, przyjemnie i wesoło. Mimo listopada w kalendarzu, dopisała jednak słoneczna pogoda.                                                                                                   

      Po dniu pełnym wrażeń zadowoleni, ale i zmęczeni, uczniowie wrócili do domów.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Dnia 12 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji wszyscy zebrani zgodnie potwierdzili, iż dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania kolorowym ołówkiem dokonała Pani Dyrektor Mirosława Szpyruk . Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Rokitnie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

Bożena Wediuk

PODZIĘKOWANIE (pdf.)

Skip to content