Pedagog

Rok szkolny 2023/24

Program profilaktyki Unplugged

W ramach programu Unplugged, którego celem jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież odbyło się 12 spotkań edukacyjnych w klasach 7 a i 7 b. Zajęcia prowadził terapeuta Robert Leśniak.

Dnia 23.01.2024 r w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie pani Agata Szaniawska-Trochonowicz doradca zawodowy MCIZ OHP przeprowadziła Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, oraz prelekcje na temat zawodów przyszłości dla klasy VIII a. Zajęcia zorganizowała pedagog szkolny Anna Szewczak. 

Dnia 23.01.2024 r odbyła się prelekcja dla klas VII a, VII b i VIII b dotycząca odpowiedzialności uczniów w ramach ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz prześladowania uczniów w szkole . Prelekcje przeprowadził kurator zawodowy Maciej Wawryniuk. Zajęcia z kuratorem sądowym zorganizowała pedagog szkolny Anna Szewczak. 

Dnia 14.12.2023 r odbyła się pogadanka dla uczniów klas IV a, IV b, V a, Vb, VIa, VIIa, VII b i VIII a w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie w roku szkolnym 2023/2024 na temat” Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji”, i ” Przemoc rówieśnicza”. Pogadankę przeprowadziła pani psycholog Agnieszka Sałuch z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Dnia 19.09.2023 r odbyły się pogadanki z funkcjonariuszami policji dla uczniów młodszych na temat : 
– ” Bezpieczna droga do szkoły „
– ROADPOL Safety Days- Europejski tydzień mobilności . Zajęcia przeprowadzili mł. asp Aneta Filc i asp. sztab Wojciech Wiszniewski .
(Zdjęcia w galerii)

Rok szkolny 2022/23

„Jak ludzie przeżywają emocje ?”

Dnia 17.04.2023 r pani psycholog Magdalena Jesień i pani pedagog Elwira Semeniuk z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Białej Podlaskiej przeprowadziły zajęcia warsztatowe w klasie II a na temat „Jak ludzie przeżywają emocje ?”.
Zajęcia warsztatowe zorganizowała pedagog Anna Szewczak.

„Debata”

Dnia 04.04.2023 r odbyły się warsztaty profilaktyczne „Debata” – to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich. Warsztaty dla uczniów klas VI b i VIII b przeprowadziła trener ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy Anna Stolarczyk. Spotkanie ze specjalistą zorganizowała pedagog szkolny Anna Szewczak. 

Pogadanka – kurator zawodowy

Dnia 30.03.2023 r odbyła się prelekcja dla klas VII a, VIII a i VIII b dotycząca odpowiedzialności uczniów w ramach ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, oraz prześladowania uczniów. Prelekcje przeprowadził kurator zawodowy pan Maciej Wawryniuk z Sądu Rejonowego z Białej Podlaskiej.
Spotkanie zorganizowała pedagog Anna Szewczak. (Zdjęcia w galerii)
 

Dnia 16.02.2023 r w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Rokitnie pani Agata Szaniawska- Trochonowicz pani Dorota Sorbian- Przybysz doradcy zawodowi MCIZ przeprowadziły Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, oraz prelekcje na temat zawodów przyszłości w klasach 8 a i 8 b. Spotkanie doradców zawodowych z uczniami klas ósmych zorganizowała pedagog szkolny Anna Szewczak. (Zdjęcia w galerii)

W klasie 8 b 14 .11.2022 r  rozpoczęły się warsztaty profilaktyczne” Unpluggend”. Program ten jest oparty na strategii wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku 12-14 lat. Program składa się z 12 spotkań edukacyjnych. Warsztaty rozpoczęły się 14.11.2022 r i potrwają do 19.12.2022 r w kazdy poniedzialek. Zajęcia z uczniami prowadzi instruktor d/s uzależnień pan Robert Lesniak. Zajęcia dla klasy zostały zorganizowane przez Annę Szewczak- pedagog.


Rok szkolny 2021/22

„Cukierki”

Dnia 27.05. 2022 r trener ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy pani Anna Stolarczuk przeprowadziła zajęcia warsztatowe w ramach profilaktyki uprzedzającej „Cukierki”. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach młodszych: klasie 1a, 2a i w 2b.

„Hazard”

Dnia 11.04.2022 r funkcjonariusze z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przeprowadzili pogadankę dla uczniów klas IVa, Va, V b, VI a i VII b na temat ” Hazard- nie daj się wciągnąć”.

„Debata”

Dnia 08.04.2022 r pani Anna Stolarczuk – trener ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasach VII a i VII b z profilaktyki uzależnień w ramach programu rekomendowanego „Debata”.

Zajęcia doradcze ” Zawody przyszłości”
Dnia 24.03.2022r doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Białej Podlaskiej przeprowadziły zajęcia doradcze na temat ” Zawody przyszłości” w klasach VIIIa i VIII b.
 
Konsultacje psychiatryczne
 
Przekazuję informację dotyczącą możliwości konsultacji psychiatrycznej z psychiatrą dzieci i młodzieży doktorem Gustawem Kozakiem. Zapisy po numerem telefonu 511-228-247.
Gabinet psychologiczny dla dzieci i młodzieży znajduje się pod adresem: Pl Rubina 11-14. 
Warsztaty „Złość i agresja- jak radzić sobie z trudnymi emocjami”

Dnia 21.03.2022r ( poniedziałek) odbyły się dwugodzinne warsztaty dla uczniów klasy Ia i dla uczniów klasy V b na temat „Złość i agresja- jak radzić sobie z trudnymi emocjami”. Zajęcia warsztatowe przeprowadziły pani psycholog i pedagog z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Białej Podlaskiej. 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK 8.00-11.00

8.00-8.45 – indywidualne zajęcia z pedagogiem

9.50- 10.35- indywidualne zajęcia z pedagogiem

11.45- 12.30- WDŻ – VA

12.50- 13.50 – rewalidacja z uczniem

13.55- 14.55 – rewalidacja z uczniem

WTOREK 8.15- 15.15

10.45-11.30 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 11.45-12.30 – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

11.45-12.30 – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

ŚRODA 10.25- 14.25

12.45- 13.30 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

13.40- 14.25 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

14.30- 15.15- WDŻ – VIIIA

CZWARTEK 10.15- 13.15

8.00- 8.45- WDŻ – VIA

9.00-10.00- rewalidacja z uczniem

10.45-11.30 – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

11.45-12.30 – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

13.40- 14.40 – rewalidacja z uczniem

14.15- 15.15- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

PIĄTEK 8.30 – 13.30

9.50-10.35- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

12.45-13.30- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

13.35- 14.35 – rewalidacja z uczniem

Tematyka zajęć wychowania do życia

WDŻ- KLASA V
WDŻ- KLASA VI
WDŻ – KLASA VIII

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA, JEŚLI:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie?

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem?

 • Masz problemy w środowisku domowym, rodzinnym czy przyjacielskim?

 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem czy smutkiem?

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?

 • Masz ciekawe pomysły, którymi pragniesz się podzielić?

 • Nie masz z kim porozmawiać?

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać?

Pedagog dostępna jest pod adresem e-mail:

annaszewczak@zs-rokitno.pl

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM

PONIEDZIAŁEK 9.30-14.30

WTOREK 9.30- 14.30

ŚRODA 9.30- 14.30

CZWARTEK 9.30- 14.30

PIĄTEK 7.30 – 13.00

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidualne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Instrukcja logowania do poradni on-line i zakładanie profilu instytucji zostało obrazowo przedstawione w załączonej prezentacji.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia.

Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni on-line profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

 • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
 • System rezerwacji indywidualnych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
 • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
 • Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
 • Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
 • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy Państwu powyższe informacje wraz z materiałami do pobrania poniżej, w celu realizacji działań w tym zakresie

Załączniki

Prezentacja poradni on-line Zawsze jest jakieś wyjście

Instrukcja funkcjonalności poradnia on-line Zawsze jest jakieś wyjście

JEŻELI:

-czujesz się samotny

-przeżywasz lęk, napięcie, smutek

-męczą cię natrętne myśli

-masz trudność z koncentracją

-nie cieszysz się życiem

-boisz się

-nie radzisz sobie z emocjami, stresem

-przeżywasz trudności z powodu utraty ważnej dla siebie osoby

-nie możesz porozumieć się ze swoim rodzicem, dzieckiem, partnerem

-pomimo podjętego leczenia masz w dalszym ciągu dolegliwości fizyczne typu: ból głowy, duszności .

Pomocą wtedy służą gabinety psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

W razie potrzeby zapraszam do kontaktu mailowego lub osobistego.

Skip to content