Pedagog

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA, JEŚLI:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie?

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem?

 • Masz problemy w środowisku domowym, rodzinnym czy przyjacielskim?

 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem czy smutkiem?

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?

 • Masz ciekawe pomysły, którymi pragniesz się podzielić?

 • Nie masz z kim porozmawiać?

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać?

Pedagog dostępna jest pod adresem e-mail:

annaszewczak@zs-rokitno.pl

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM

PONIEDZIAŁEK 9.30-14.30

WTOREK 9.30- 14.30

ŚRODA 9.30- 14.30

CZWARTEK 9.30- 14.30

PIĄTEK 7.30 – 13.00

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidualne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Instrukcja logowania do poradni on-line i zakładanie profilu instytucji zostało obrazowo przedstawione w załączonej prezentacji.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia.

Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni on-line profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

 • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
 • System rezerwacji indywidualnych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
 • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
 • Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
 • Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
 • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy Państwu powyższe informacje wraz z materiałami do pobrania poniżej, w celu realizacji działań w tym zakresie

Załączniki

Prezentacja poradni on-line Zawsze jest jakieś wyjście

Instrukcja funkcjonalności poradnia on-line Zawsze jest jakieś wyjście

JEŻELI:

-czujesz się samotny

-przeżywasz lęk, napięcie, smutek

-męczą cię natrętne myśli

-masz trudność z koncentracją

-nie cieszysz się życiem

-boisz się

-nie radzisz sobie z emocjami, stresem

-przeżywasz trudności z powodu utraty ważnej dla siebie osoby

-nie możesz porozumieć się ze swoim rodzicem, dzieckiem, partnerem

-pomimo podjętego leczenia masz w dalszym ciągu dolegliwości fizyczne typu: ból głowy, duszności .

Pomocą wtedy służą gabinety psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

W razie potrzeby zapraszam do kontaktu mailowego lub osobistego.