Plan zajęć przedszkola

Plan zajęć przedszkola od dnia 20.09.2021r.(docx)