Kadra

Historia Szkoły

            Szkoła Podstawowa w Rokitnie została założona w 1923 roku. Różne były koleje jej działalności. Lecz ani wojna, ani kolejne zmiany w systemie naszej oświaty nie zmieniły jej głównego zadania: wychowywać i wszechstronnie kształcić dzieci i młodzież zgodnie z tradycjami narodowymi.
W 70 rocznicę istnienia szkoły odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II. Nazwę szkoły wyłoniono w drodze plebiscytu zorganizowanego wśród uczniów, pracowników szkoły, rodziców a także innych mieszkańców Rokitna. 16 VI 1993 roku w obecności ówczesnych władz: kuratora oświaty Pani Joanny Marchel, wicewojewody Jerzego Zalewskiego i dyrektora szkoły Pana Jana Jakubca uczniowie odebrali z rąk rodziców sztandar.
W piątą rocznicę nadania imienia szkole, z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły Bogusławy Hołota ze zbiórki pieniędzy wśród społeczeństwa zakupiono popiersie patrona. Od roku 2001 należymy do „Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II” i czynnie uczestniczymy w zjazdach.
               Dyrektorem   Szkoły jest Pani Mirosława Szpyruk, a wicedyrektorem Pani Dorota Hura.
              Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej jest dzień 16 października. W tym dniu obchodzimy Święto Patrona Szkoły  Jana Pawła II. Jego słowa stanowią misję szkoły i motto naszych działań wychowawczych: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali” .

 

Skip to content