Patron

Jan Paweł II (1920-2005)

Karol Wojtyła, tak, bowiem nazywał się Jan Paweł II, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa. W roku 1938 Karol Wojtyła skończył Państwowe Gimnazjum im. Marcina Wadowity, po czym bez egzaminów wstępnych, do czego upoważniało go celujące świadectwo maturalne, rozpoczął studia polonistyczne na wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Tam też kontynuował swoją rozpoczętą jeszcze w szkole przygodę z teatrem i literaturą. W gimnazjum, bowiem grywał w szkolnym kółku teatralnym, w którym wystawiano głównie lektury szkolne: „Kordiana” Słowackiego, „Antygonę” Sofoklesa czy też „Śluby panieńskie” Fredry. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Karol Wojtyła musiał, więc przerwać studia. Przez 4 lata, od października 1940 do sierpnia 1944 roku pracował jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku i w Fabryce Sody „Solvay”, unikając w ten sposób wywózki na roboty do Niemiec.
Po raz pierwszy o wstąpieniu do seminarium duchownego Karol Wojtyła pomyślał w roku 1941, kiedy umarł jego ojciec. W październiku 1942 roku wstąpił do tajnego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej i na również tajny Wydział Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zakończeniu wojny seminarium wyszło z ukrycia. Karol Wojtyła do roku 1946, jako asystent, prowadził seminaria z historii dogmatu.1  listopada 1946 został wyświęcony przez Księcia Metropolitę kardynała Sapiehę na księdza.
29 września 1978 roku, po trzydziestu trzech dniach sprawowania swojej funkcji, zmarł następca Pawła VI, Jan Paweł I. 13 października na konklawe mające wyłonić kolejnego papieża zebrało się w Watykanie 111 kardynałów. Po trzydniowych obradach, 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został obrany pierwszym od 400 lat papieżem nie-Włochem. 13 maja 1981 roku został ciężko ranny w zamachu na Placu Świętego Piotra. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37.

Najsłynniejsze dzieła Karola Wojtyły to „Miłość i odpowiedzialność” (1960), „Osoba i czyn” (1969), „Zagadnienia podmiotu moralności” (1991). Twórczość literacka natomiast obejmuje takie utwory jak „Przed sklepem jubilera” (wystawione 1981), „Brat naszego Boga” (wystawiony 1980) oraz wybór utworów „Poezje i dramaty” (1980), Przekroczyć próg nadziei” (1993), „Tryptyk Rzymski” (2003), „Pamięć i tożsamość” (2005).

(Opracowano na podst. literatury)

Skip to content