Rodzice

Dni  wolne od nauki w roku szkolnym 2023/24

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.,
 • Zimowa Przerwa Świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,
 • Ferie Zimowe – 29 stycznia – 11 lutego 2024r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,
 • Wiosenna Przerwa Świąteczna – 28 marca – 02 kwietnia 2024r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r.,
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.,

 

 Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tzw. Dyrektorskich:

 • 22 IX 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • 10 XI 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • 14 – 16 V 2024 r. egzamin ósmoklasisty
 • 02 V 2024r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • 31 V 2024r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • 20 VI 2024r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

BIEG PO ZDROWIE – informacja dla rodziców klas IV.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 7.30 – 15.00
Wtorek 7.30 – 15.00
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.00

 


Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2023/2024

TRASA: PRATULIN – ROKITNO SZKOŁA

Odjazd Godzina Przyjazd Godzina
Pratulin 07:00 Rokitno Szkoła 07:45

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK

 

 Odjazd z Rokitna

 

12:45
13:40
14:40

 

ŚRODA, CZWARTEK

 

Odjazd z Rokitna

12:45
13:40
15:25

 

TRASA: KOŁCZYN – ROKITNO SZKOŁA

Odjazd Godzina Przyjazd Godzina
Kołczyn 07:10 Rokitno Szkoła 07:40

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK

 

 Odjazd z Rokitna

 

12:45
13:40
14:40

 

ŚRODA, CZWARTEK

 

 Odjazd z Rokitna

12:45
13:40
15:25

 

TRASA: MICHAŁKI – ROKITNO SZKOŁA

 

Odjazd Godzina Przyjazd Godzina
Michałki 07:20 Rokitno Szkoła 07:30

 

TRASA: KLONOWICA DUŻA – ROKITNO SZKOŁA

 

Odjazd Godzina Przyjazd Godzina
Klonownica Duża 07:40 Rokitno Szkoła 07:50

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK

 

 Odjazd z Rokitna

 

12:45
———–
14:40

 

ŚRODA

 

 Odjazd z Rokitna

13:40
———–
15:25

 

CZWARTEK

 

 Odjazd z Rokitna

12:45
———–
15:25

 

 


DNI WOLNE 2022 /2023


Opłata za obiady za miesiąc czerwiec  2024 wynosi – 52,00 zł. Płatne w księgowości  lub przelewem na nr rachunku 56 8037 0008 0420 0257 2000 0010 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 57a, w tytule: obiady m-c, imię i nazwisko dziecka, klasa.


Zasady korzystania z opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży

Zasady korzystania z opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży
Realizacja potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży w czasie epidemii powinna być traktowana przez szkoły ze szczególną uwagą.
Mając na względzie powyższe, przypominam Państwu obowiązujące zasady korzystania z opieki stomatologicznej, która jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia i ma na celu:
–    ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
–    kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest:  gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.
Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2021 r.:
–    jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów;
–    należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
Natomiast, jeżeli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący zawiera porozumienie z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie nowelizacją w 2018 r. przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.) do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy także obowiązek przekazania do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy). Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/.Wprowadzone rozwiązania mają na celu poprawę dostępu do opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży, a w konsekwencji będą skuteczniej zapobiegać chorobom jamy ustnej uczniów.
 

PODZIĘKOWANIE Rodzicom za udział w akcji „Zazieleniania terenu wokół szkoły”.

 Procedury bezpieczeństwa – ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 1 września 2021r.


DODATKOWE  DNI  WOLNE

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

            Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego:

 1. 12.XI.2021r. (piątek)
 2. 07.I.2022r.    (piątek)
 3. 02.V.2022r.  (poniedziałek)
 4. V.2022r.  3 – dni na egzamin klas VIII
 5. 17.VI.2022r. (piątek)
 6. 23.VI.2022r. (czwartek)

ORGANIZACJA  SZCZEPIEŃ

     Drodzy Rodzice w związku z dostarczeniem deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, został ustalony punkt szczepień w CENTRUM MEDIKUZ w Białej Podlaskiej.

Proszę dzwonić pod numer tel. 512 628 878.

                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                       Mirosława Szpyruk

 


Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi42,00 zł,  płatne w księgowości lub przelewem na nr rachunku 56 8037 0008 0420 0257 2000 0010 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 57a, w tytule: obiady m-c, imię i nazwisko dziecka, klasa.


Rozkład jazdy na rok szkolny 2021/22 (pdf.)


OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Szanowni Rodzice !

Informuję, że od 1września 2021r. opiekę stomatologiczną nad uczniami klas 0-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie obejmuje  NZOZ TOP-DENT ul. Leszczynowa 16  Biała Podlaska ( budynek szkoły podstawowej nr 6).

W związku z tym w miesiącu wrześniu  planowane są przeglądy stomatologiczne ze wstępną kwalifikacją dalszego leczenia.

Przegląd będzie  odbywał się w gabinecie  pielęgniarki szkolnej w Rokitnie. Będzie to jedynie oglądanie  stanu uzębienia bez użycia jakichkolwiek  narzędzi. Dzieci  będą proszone  się obecności  urządzenia oczyszczającego i sterylizującego powietrze.  Personel  przeprowadzający  badanie będzie pracował w jednorazowym fartuchu, maseczce FFP3, przyłbicy i jednorazowych rękawicach.

 Dzieci, które będą wymagały wizyty w gabinecie stomatologicznym celem leczenia, dostaną karteczkę z proponowanym terminem wizy i numerem telefonu.

Do badania będą proszeni tylko uczniowie, którzy dostarczą deklaracje podpisaną przez rodziców.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. Informujemy, że podczas leczenia używane są  nowoczesne materiały  światłoutwardzalne zakładane dzieciom bezpłatnie.

Pamiętajmy, że  leczenie małych  ubytków  ogranicza  czas  przebywania    dziecka w gabinecie i emisji aerozolu, dlatego nie  odkładajmy wizyt    na czas po pandemii, bo nie wiadomo ile ona  potrwa. Gabinet nasz zaopatrzony jest w urządzenie neutralizujące wirusa SARS-CoV-2( oczyszczacz powietrza i lampa UV) Pracujemy w ścisłym rygorze sanitarnym z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i GIS-u.

Indywidualne wizyty można  umawiać telefoniczne pod numerem   606290817

 


Apel na wakacje:

Poradniki i pomocne informacje można znaleźć na stronach m.in.:
•    Ministerstwa Edukacji i Nauki –  bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2


OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW

Szanowni Rodzice !

Informuję , że od 1września 2020r. opiekę stomatologiczną nad uczniami klas 0-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie obejmuje  NZOZ TOP-DENT ul. Leszczynowa 16  Biała Podlaska ( budynek szkoły podstawowej nr 6).

W związku z tym w miesiącu wrześniu  planowane są przeglądy stomatologiczne ze wstępną kwalifikacją dalszego leczenia.

Przegląd będzie  odbywał się w gabinecie  pielęgniarki szkolnej w Rokitnie. Będzie to jedynie oglądanie  stanu uzębienia bez użycia jakichkolwiek  narzędzi. Dzieci  będą badane w obecności  urządzenia oczyszczającego i sterylizującego powietrze.  Personel  przeprowadzający  badanie będzie pracował w jednorazowym fartuchu, maseczce FFP3, przyłbicy i jednorazowych rękawicach.

 Dzieci, które będą wymagały wizyty w gabinecie stomatologicznym celem leczenia , dostaną karteczkę z proponowanym terminem wizy i numerem telefonu.

Do badania będą proszeni tylko uczniowie, którzy dostarczą deklaracje podpisaną przez rodziców.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. Informujemy, że podczas leczenia używane są  nowoczesne materiały  światłoutwardzalne zakładane dzieciom bezpłatnie.

Pamiętajmy ,że  leczenie małych  ubytków  ogranicza  czas  przebywania    dziecka w gabinecie i emisji aerozolu, dlatego nie  odkładajmy wizyt    na czas po pandemii, bo nie wiadomo ile ona  potrwa. Gabinet nasz zaopatrzony jest w urządzenie neutralizujące wirusa SARS-CoV-2( oczyszczacz powietrza i lampa UV) Pracujemy w ścisłym rygorze sanitarnym z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i GIS-u.

Indywidualne wizyty można  umawiać telefoniczne pod numerem   606290817

 

Skip to content