Skład Rady Samorządu Szkoły Podstawowej

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Rada Samorządu:

przewodnicząca: Katarzyna Bazyluk kl.V a

zastępca: Sylwester Kwiatkowski kl. VI a

kronikarze: Julia Sokoluk i Anna Żelejko kl. VI b

skarbnik: Martyna Orzechowska kl. V a

sekretarz: Sebastian Olszewski kl. VI b

członkowie: Bartosz Klebaniuk, Jakub Biegajło, Mateusz Troć, Jarosław Pożaroszczyk, Kacper Lubański, Filip Rogoźnicki i Oskar Błażyński kl. VI a, Paula Pawłowicz i Katarzyna Nitek kl. Va, Grzegorz Pawluczuk, Kacper Tur i Paweł Maksymiuk kl. IV 

Skład poszczególnych sekcji :

Organizacyjno – Porządkowa:

Aleksandra Filipczuk i Justyna Łukaszuk kl.Va, Julia Szarubko i Klaudia Mamruk kl.V b, Patrycja Żuk, Kamila Rafalska i Emilia Szarubka kl.VI a

Plastyczna:

Kinga Romaniuk, Jowita Jańczuk, Wiktoria Chomiuk kl. V b, Weronika Pyl kl. VI b, Natalia Okseniuk i Paulina Hryciuk kl. Va

 Dyżurów:

Konrad Kołodziejski i Katarzyna Olszewska kl. VI b

 Opiekun SU: Katarzyna Łukaszuk