Rada Samorządu Gimnazjum

Samorząd Szkolny Gimnazjum
Rok szkolny 2015/2016

Opiekun Samorządu Szkolnego:
Pani Małgorzata Greczuk

Przewodnicząca:
Julia Jarocka

Zastępca przewodniczącej:
Przemysław Pietruczuk

Skarbnik:
Aleksandra Jańczuk

Protokolant:
Patrycja Jawoszek

Młodzieżowy Rzecznik Praw Ucznia:
Jowita Kwiatkowska
Pani Krystyna Zaciura

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
Rafał Szydło
Wojciech Kredens
Bartłomiej Szymczuk
Piotr Jakubiuk
Paweł Turuta

Kronikarze:
Beata Witek
Magdalena Pyl
Edyta Skrzypczak
Agnieszka Pożaroszczyk

Sekcja porządkowa:
Szymon Fedoruk
Damian Grybczuk
Paweł Michaluk
Hubert Semeniuk
Jakub Biegajło

Sekcja dekoracyjna:
Patrycja Żuk
Julia Sokoluk
Sylwester Kwiatkowski
Ewa Zahor