Plan pracy samorządu – gimnazjum

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  GIMNAZJUM W ROKITNIE – (pdf.)