Komunikat Dyrektora w sprawie rekrutacji

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie  z dnia  26.03.2020 r.

w sprawie  wyników postępowania rekrutacyjnego i  liczbie wolnych miejsc  w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 158  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Rokitnie informuje, że do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2020/2021 zostali przyjęci  wszyscy kandydaci na podstawie  złożonych wniosków.

Liczba wolnych miejsc  w oddziałach przedszkolnych wynosi:

  • grupa I (dzieci trzyletnie i czteroletnie) –3 miejsca,
  • grupa II (dzieci pięcioletnie) – 5 miejsc,
  • grupa III dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – 4 miejsca.

 

Dyrektor Szkoły

/-/ Mirosława Szpyruk

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *