Zajęcia pozalekcyjne – Szkoła Podstawowa

HARMONOGRAM

KÓŁ PRZEDMIOTOWYCH I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKITNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajęć

Prowadzący

Termin spotkań

1.

Koło przyrodnicze

Anna Tur

wtorek 1340 -1420

2.

Koło języka angielskiego

Katarzyna Łukaszuk

czwartek1335 -1420

3.

Zajęcia z języka polskiego kl. V, IVa

Bogusława Staniszewska

wtorek 1335 -1420

4.

Koło historyczne

Janusz Szewczuk

piątek 1335 -1420

5.

Koło polonistyczne

Jolanta Koroluk

piątek 1335 -1420

(co dwa tygodnie)

6.

Koło katechetyczne

Agnieszka Myć

piątek 1245 -1330

7.

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego kl. IV

Jolanta Koroluk

poniedziałek 1245 -1330

8.

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Katarzyna Łukaszuk

wtorek 1335 -1420

(co dwa tygodnie)

piątek 1245 -1330

9.

SKS

Regina Skerczyńska

wtorek 1335 -1420

10.

Zajęcia doskonalące czytanie, pisanie i liczenie

Alina Żuk

poniedziałek 1150 -1235

11.

Zajęcia rozwijające

Jolanta Kłonica

wtorek 1150 -1235

12.

Zajęcia doskonalące czytanie, pisanie i liczenie

Joanna Zaciura

czwartek 1150 -1235

13.

Zajęcia doskonalące czytanie, pisanie i liczenie

Bożena Wediuk

poniedziałek 1140 -1225

14.

Zajęcia taneczne

Danuta Chwedoruk

Dorota Hura

czwartek 1245 -1330

15.

Zajęcia na basenie :Nauka pływania”

Alina Żuk, Jolanta Kłonica, Danuta Chwedoruk, Joanna Zaciura, Bożena Wediuk

poniedziałek 1230 -1500