Klasa 3b

 


Wtorek 21.04.2020r.

Załącznik do lekcji:

Edukacja informatyczna 3a 3b


Środa 8.04.2020

Edukacja polonistyczna, społeczna

 • Przeczytaj tekst informacyjny „Wielkanocne tradycje” z podręcznika z 84 strony.
 • Wykonaj ćwiczenia 5, 6, 7, 8, i 9 z 92-93 strony.

Edukacja matematyczna

Wykonaj zadania 5, 6, 7, 8 i 9 w zeszycie ćwiczeń z 35 strony.

 

Kochani !

Zbliżają się Święta Wielkanocne.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie ducha napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzę Wam smacznego jajka, mokrego dyngusa, bogatego zająca, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Wasza wychowawczyni

Danuta Chwedoruk


Wtorek 7.04.2020r.

Edukacja polonistyczna, techniczna, społeczna.

Odszukaj w kalendarzu datę „ Świąt Wielkanocnych”

 • Przeczytaj opowiadanie z podręcznika „Wielkanocna niespodzianka” z 82-83 strony.

Odpowiedz na pytania 1, 3 do tekstu z 83 strony. Potem spróbuj odpowiedzieć na 4 pytanie

(porozmawiaj o tym z mamą, babcią).

Następnie w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 z 90 i 91 strony.

Z „Potyczek ortograficznych” wykonaj ćw. 2 str. 10 i ćw. 2 z 33 strony.

 • Wykonaj w ciągu tego tygodnia dowolną ozdobę wielkanocną na stół. Jeśli chcesz przyślij ją do mnie sms-em.

Edukacja matematyczna

 • Ćwicz tabliczkę mnożenia.
 • Przeczytaj polecenia w podręczniku do zadań 1, 2, 3 z 27 strony, następnie je wykonaj.
 • W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2, 3 z 34 strony. Zadanie 4 z 34 strony mogą zrobić chętni uczniowie.

Pozdrawiam Was serdecznie.


Poniedziałek 6.04.2020

Religia

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa zapowiedzią naszego zmartwychwstania.

Zapoznajcie się z katechezą 53, str. 124-125 z podręcznika.

W miarę możliwości wykonajcie w ćwiczeniach polecenia ze str. 108- 108.

 

Edukacja polonistyczna

 • Przeczytaj tekst z podręcznika na 52 stronie pt. „ Co robimy wiosną ?”. Potem odpowiedz na pytania z 53 strony.
 • Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1, 2, 3, i 4 z 62 i 63 strony.

Przypomnij pisownię wyrazów z „rz” po spółgłoskach (znasz ją doskonale)

W ćwiczeniu 3 polecenie oznaczone niebieską kropką jest dla chętnych uczniów.

 • W podręczniku do muzyki na str. 67 przeczytaj wiadomości z żółtych ramek. Wysłuchaj jeden lub dwa utwory w wykonaniu dowolnej orkiestry – zabaw się w dyrygenta.

Edukacja matematyczna

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania z 32 i 33 strony. Czytaj dokładnie plecenia do zadań, spróbuj zrobić je samodzielnie.

Pozdrawiam.

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI KL. III B 06.04.2020

S:Easter

 1. Posłuchaj o zwyczajach wielkanocnych w Stanach Zjednoczonych. Zad.1/78 podręcznik.
 2. Na podstawie czytanki zrób str.78 w ćwiczeniach.
 3. Odpowiedz na pytania z czytanki.
 4. Posłuchaj piosenki ,,Easter song’’ zad.2/78 i ją zaśpiewaj.
 5. Rozwiąż quizy z podręcznika oraz https://quizlet.com/415476211/test

HAPPY EASTER!!!


Piątek 3.04.2020

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza

 • Przeczytaj głośno wiersz „Wiosenne przebudzenie” z podręcznika na 51 stronie. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie 1 znajdujące się na tej samej stronie.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń na stronie 60 ćw. 1, 2, 3 i 4, 5 na 61 stronie. Opowiadanie z ćwiczenia 5, które masz dokończyć prześlij do mnie sms-em do wtorku tj. 07 kwietnia.
 • Przeczytaj baśń H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”.
 • Załóż wiosenna hodowlę fasoli. W podręczniku na 54 str. Znajdziesz instrukcję. Przez dwa tygodnie sprawdzaj jak fasolka rośnie. Obserwację narysuj w zeszycie do j. polskiego (pomogą Ci rysunki z podręcznika na 54 stronie), jakie będą po trzech dniach, po tygodniu i po 2 tygodniach. Jeśli Twoja roślinka urośnie, zrób zdjęcie i prześlij do mnie sms-em – otrzymasz ocenę.

Edukacja matematyczna

Z podręcznika str. 25 wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4. Zadanie 5 str. 25 i 7,8 str. 26 wykonaj w zeszycie przedmiotowym.

Serdecznie Was pozdrawiam.


Czwartek 2.04.2020

 

Edukacja polonistyczna, społeczna, plastyczna

Przeczytaj tekst informacyjny z podręcznika na 50 stronie.

Spróbuj znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Czemu służą muzea ?
 • Skąd się biorą zabytki w muzeach ?

Następnie wykonaj w ćwiczeniach zadania 1 i 2 na 58 stronie.

Uzupełnianie wyrazów brakującymi literami (z trudnościami ortograficznymi) : ó, u, rz, ż, ch, h, – skorzystaj ze słownika ortograficznego.

Potem wykonaj ćwiczenie 3 i 4 na 59 stronie. Polecenia oznaczone czerwoną kropką wykonaj ustnie, a z ćwiczenia 3 wykonaj rysunek i włóż go do papierowej teczki.

Edukacja matematyczna

Codziennie ćwicz tabliczkę mnożenia. Wykonaj w ćwiczeniach zadania 2, 3, 4, i 5 na 31 stronie.

Religia

Temat: Pan Jezus kształtuje nasze sumienie.

Zapoznajcie się z katechezą 31,str.76-77 z podręcznika.

W miarę możliwości w ćwiczeniach zróbcie str.64,65.

Język angielski

S: Unit 3 and 4 revision.

 1. Na rozgrzewkę zrób quizy. https://quizlet.com/pl/415478731/unit-5-money-flash-cards/ oraz https://quizlet.com/415478731/test
 2. Przypomnij sobie poznane nazwy sportów z rozdziału 3. https://quizlet.com/pl/415479185/unit-3-sports-flash-cards/; https://quizlet.com/415479185/test
 3. https://quizlet.com/415478764/test
 4. Zrób zad.1i2/90ćwiczenia.

At home: (Praca domowa)

Ułóż dialogi do mapy w zad.2/90. Przykład podany jest na dole w chmurce  z numerem 2. Sprawdzę jak wrócimy do szkoły.


Środa 1.04.2020r.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i plastyczna.

Przeczytaj tekst informacyjny z podręcznika na 48 i 49 stronie. Dokładnie przyjrzyj się ilustracjom, zwróć uwagę na cechy charakterystyczne dla danego regionu.

Wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 z 55 strony.

Dokładnie przeczytaj polecenie z ćwiczenia 4 str. 56 i wykonaj je ustnie. Do zeszytu przedmiotowego zapisz jedno z proponowanych zdań.

Następnie wykonaj ćwiczenie 5 z 56 strony i 6, 7 z 57 strony (wyszukaj na mapie Polski – Ojców). Ćwiczenie 8 str. 57 wykonaj ustnie. Przypomnij wiadomości o przymiotniku.

Wykonaj plakat reklamujący nasz region. Wybierz jeden element, który uważasz za najbardziej atrakcyjny, ważny. Możesz użyć haseł reklamujących.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach wykonaj zadanie 1, 2, 3, i 4 na 29 stronie i 5, 6, 7, 8, 9 na 30 stronie.

Oglądaj lekcje dla klasy III na TVP Historia emitowane codziennie o godz. 8:00 i powtórki o 12:30.

Pamiętaj dzisiaj jest Dzień Matki nie zapomnij o prezencie dla Mamy.


Wtorek 31.03.2020

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika str. 45, 46.

Spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytania:

 • W jakim filmie wystąpił Kamil ?
 • Od czego zaczął się dzień na planie filmowym ?
 • Czego obawiał się Kamil po wyemitowaniu reklamy ?

Następnie odpowiedz pisemnie na pytanie 3 z podręcznika str. 46. (ułóż 3-4 zdania i zapisz w zeszycie przedmiotowym)

W ćwiczeniach wykonaj zadania 1 str. 53.

Przypomnij wiadomości o czasowniku i powiedz głośno alfabet.

Potem wykonaj ćwiczenie 2 i 3 str. 54.

Chętni mogą zrobić ćwiczenie 4 str. 54.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika ćwiczenie 1,2,3 str. 47. W Potyczkach Ortograficznych wykonaj ćwiczenie 2 i 3 na str. 22.

Edukacja matematyczna

Powtarzaj tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Z podręcznika str. 24 wykonaj zadania (zwróć szczególną uwagę na wiadomości w ramce).

Zadanie 3 zrób w zeszycie przedmiotowym.

Następnie wykonaj ćwiczenia 1,2,3 i 4 str.28.


Poniedziałek 30.03.2020

Przeczytaj zadania z podręcznika str. 23.

Zwróć Szczególną uwagę – ile sztuk to mendel i tuzin.

Zadanie 2 wykonaj w zeszycie przedmiotowym. W ćwiczeniach wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 str. 27.

Edukacja polonistyczno-społeczna

Przeczytaj tekst informacyjny z podręcznika na str. 44.

Wykonaj ćwiczenia: 1,2 str. 51 oraz 3 i 4 str. 52.

Zabaw się w fotografa i wykonaj dowolne zdjęcie telefonem – przedmiotu lub osoby. Wyślij zdjęcie do mnie SMS-em w ciągu tygodnia.

Religia

Drogie dzieci pamiętajcie o powtarzaniu pytań i modlitwie.

Temat: Pan Jezus daje apostołom władzę odpuszczania grzechów.

Zagadnienia do realizacji:

1.Władza odpuszczania grzechów przekazana apostołom i ich następcom.

2.Wdzięczność i radość ze spotkania Pana Jezusa w sakramencie pokuty.

Proszę zapoznajcie się z katechezą 30 z podręcznika, str.74-75

W ćwiczeniach na str.62 uzupełnijcie brakujące litery, na str. 63 pokolorujcie stułę księdza spowiednika i uzupełnijcie modlitwę.

JĘZYK ANGIELSKI

BEZPŁATNE NAGRANIA DO PODRĘCZNIKA I ĆWICZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ : https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

S: A world of sports.

 1. Jeśli dotarła do mnie twoja praca domowa cieszę się!. Informację zwrotną odeślę po zapoznaniu się z waszymi pracami.
 2. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sporcie.
 3. Na rozgrzewkę zróbcie zad.1 i 2/61 podręcznik.
 4. Pod tematem zapisz :

pass-ukończyć

score-strzelać

throw-rzucać

win-wygrywać

kick- kopać

handball-piłka ręczna

water polo-piłka wodna

 1. Zrób zadanie 1 i 2/49 ćwiczenia.
 2. Uwaga: Jak wiesz w każdej grze obowiązują reguły gry. Używaj zwrotów: You can –Ty możesz oraz You can’t –Ty nie możesz ; aby opisywać zasady gry. Zanotuj sobie te dwa zwroty.

https://www.youtube.com/watch?v=FMjl6rwJSLg

https://www.youtube.com/watch?v=EvQPD4Q3QAo

AT HOME (Praca domowa)

Narysuj poznane dyscypliny sportowe , pokoloruj i podpisz.


Piątek 27.03.2020

 

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj tekst z podręcznika na str. 42 i 43. Przyjrzyj się dokładnie obrazom.

Uzupełnij ćwiczenie 2 i 3 str. 48, oraz 4,5,6 i 7 str. 50.

Edukacja matematyczna

Z podręcznika str. 22 wykonaj zadanie 3 (rozwiązanie zapisz w zeszycie przedmiotowym – napisz pytanie, działanie i odpowiedź). Następnie uzupełnij w ćwiczeniach str. 26 zadanie 1,2 i 3.

Edukacja plastyczna

Wykonaj dowolną techniką prace plastyczną wyrażającą Twoje emocje, przemyślenia. Skończoną pracę włóż do papierowej teczki.

 


 

 Czwartek 26.03.2020r.

 

RELIGIA

 Temat: Pan Jezus odpuszcza nam grzechy.

(temat strona 29 w podręczniku-proszę zapoznać się)

                                            Zagadnienia do realizacji:

1.Na czym polega grzech?

2.Kto może odpuszczać grzechy?

Dla chętnych: Zeszyt ćwiczeń strona 60

Dla wszystkich str.61.

Edukacja polonistyczna i społeczna.

Przypomnij wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku. Przeczytaj uważnie tekst ze str. 46 „Elementarz Odkrywców” Ćwiczenia zad. 1 i odpowiedz na pytania.

Następnie wykonaj ćwiczenia 2,3 i 4 z „Elementarza Odkrywców” Potyczki ortograficzne wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 32.

Naucz się rymowanki na pamięć:

Jak mam napisać wyraz mech?

Przez samo ha, czy ce – cha ? Ech

Napisz przez ce – cha, bo meszek.

I tak samo Lech, bo Leszek.

 

Edukacja muzyczna

Wykonaj ćw. 2 str. 65 „Elementarz Odkrywców” Muzyka

Wysłuchaj dowolny utwór muzyki elektronicznej.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Teamat: Culture Club.

Pod tematem zapisz wyrażenia:

TYPES OF MONEY:

dollars- dolary

cents –centy

one hundred-100

1dollar=100 cents -1dolar to 100 centów

Coin-moneta

banknote-banknot

bank cards-karty bankomatowe

euro-euro

pounds-funty

pence-grosze

Can I have…-? Czy mogę prosić o…..

Here you are-Proszę

How much i sit?-Ile to kosztuje?

It’s –kosztuje to…..

Zad.1/59 podr. Posłuchaj przeczytaj, znajdź monety i wskaż palcem.

Zad.2/59 podr. Posłuchaj i odegraj dialog.

Zad.3/59 podr. Posłuchaj i wskaż prawidłowy obrazek. Posłuchaj 2i raz i zatrzymując nagranie powtarzaj po lektorze.

Praca Domowa na ocenę na 30.03.2020r.

Jeśli dobrze pamiętasz miałeś/miałaś przygotować plan swojego miasta. Proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie na podany na stronie internetowej adres mailowy nauczyciela.

Praca domowa na 30.03.2020

Narysuj w zeszycie wypisane pod tematem monety i je podpisz.


Środa 25.03.2020r.

Edukacja Polonistyczna.

Proszę przeczytać tekst „Niespodzianka” str. 40 z „Elementarza Odkrywców” Podręcznik część 3.      Po Przeczytaniu tekstu odpowiedz ustnie na pytania 1, 2 i 3 z tej samej strony. Następnie wykonaj ćwiczenia z „Elementarza Odkrywców” ćwiczenia 1, 2, 3, 4, i 5 (przeczytaj dokładnie polecenia).

Edukacja Matematyczna.

Wykonaj zadanie 5 str. 25 z „Elementarza Odkrywców” Ćwiczenia część druga. Następnie wykonaj zadanie 1 str. 21 z „Elementarza Odkrywców” Matematyka część druga. Chętni mogą wykonać dodatkowo zadanie 2. Potem wykonaj zadanie 6 i 7 z ćwiczeń na str. 25.