Klasa 3a


Wtorek 21.04.2020r.

Załącznik do lekcji:

Edukacja informatyczna 3a 3b


Środa 8.04.2020r.

Religia

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa zapowiedzią naszego zmartwychwstania.

Katecheza 53, str.124-125 w podręczniku. W miarę możliwości w ćwiczeniach wykonajcie na str. 108, 109. ( Przypominam, że każda katecheza znajduje się też na płycie przy ćwiczeniach. Zachęcam do odtworzenia, posłuchania)

Chcę Wam i waszym bliskim złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne

,,Alleluja biją dzwony

Alleluja echo głosi

Chrystus, bowiem

Zmartwychwstały

W serca nasze Pokój wnosi.”

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Wam wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Niech te święta będą zdrowe i pogodne. Wesołego Alleluja

Życzy p. katechetka

Edukacja polonistyczna

1.Przeczytaj w podręczniku na str. 84 tekst „Wielkanocne tradycje”.

2.W zeszycie ćwiczeń na str. 92 uzupełnij ćw. 5.

Przypomnij wiadomości o czasowniku, że odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Następnie na str. 92 wykonaj ćw. 6, poprawiony tekst przepisz do zeszytu z języka polskiego. Na stronie 92 uzupełnij również ćw. 7 i na str. 93 ćw. 8, 9.

3.W „Potyczkach ortograficznych” na str. 47 uzupełnij ćw. 4, 5 i 6.

Życzę Wam i Waszym bliskim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Pani Jola Kłonica


Wtorek 7.04.2020r.

Edukacja polonistyczna

1.Przeczytaj w podręczniku na str. 82-83 opowiadanie „Wielkanocna niespodzianka” i odpowiedz ustnie na pytania, które są pod tekstem.

2.W zeszycie ćwiczeń na stronie 90 uzupełnij ćw. 1, 2, 3 i na str. 91 ćw. 4.

3.Wykonaj dowolną ozdobę na stół wielkanocny, może to być zajączek, pisanka itp. Jeżeli będziesz chciał się pochwalić, to zrób zdjęcie i do mnie przyślij.

4.Jeżeli masz flet, to naucz się grać utwór „Mało nas”, który jest w podręczniku do muzyki na str. 107. Po powrocie do szkoły chętnie posłucham, jak grasz.

Edukacja matematyczna

1.W zeszycie ćwiczeń na str. 46 uzupełnij zad. 5, 6 i 7.

Religia

Temat: Pan Jezus pomaga nam w ocenie życia- rachunek sumienia.

W miarę możliwości zapoznajcie się z tematem 32, str. 78-79 z podręcznika

W ćwiczeniach wykonajcie str. 66, 67.


Poniedziałek 6.04.2020

Język angielski

S:Easter

 1. Posłuchaj o zwyczajach wielkanocnych w Stanach Zjednoczonych. Zad.1/78 podręcznik.
 2. Na podstawie czytanki zrób str.78 w ćwiczeniach.
 3. Odpowiedz na pytania z czytanki.
 4. Posłuchaj piosenki ,,Easter song’’ zad.2/78 i ją zaśpiewaj.
 5. Rozwiąż quizy z podręcznika oraz https://quizlet.com/415476211/test

HAPPY EASTER!!!

Edukacja polonistyczna

1.Przypomnij sobie wiadomości o baśni, że występuje w niej walka dobra ze złem, najczęściej zwierzęta potrafią mówić, przewija się świat fantastyczny i realny, przeważnie posiada szczęśliwe zakończenie i morał.

2.Jeżeli przeczytaliście baśń H. CH. Andersena „Brzydkie kaczątko”, to myślę, że nie sprawi Wam trudności wykonanie w zeszycie ćwiczeń na str. 66 ćw. 1, 2 i na str.67 ćw. 3, 4, 5.

3.W „Potyczkach ortograficznych” na str. 52 uzupełnij ćw. 7 i 8.

Edukacja matematyczna

1.N str. 45 w zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadanie 1, 2, 3 i na str. 46 zad. 4.

Pozdrawiam Was serdecznie


Piątek 3.04.2020

Edukacja polonistyczna

1.Przeczytaj w podręczniku na str. 55 dwa razy opowiadanie „Z wiosną nas ratunek”, następnie odpowiedz ustnie na pytania, które są pod tekstem.

2.W zeszycie ćwiczeń na str. 64 uzupełnij ćw. 1-bez dużej niebieskiej kropki, ćw. 2 i 3, na str. 65 ćw. 4 i 5.

3.W podręczniku na str. 57 przeczytaj „Opis forsycji”, następnie opisz w zeszycie ten krzew.

Edukacja matematyczna

1.W podręczniku na str. 36 przeczytaj zadanie 1 i 4, uważnie przyjrzyj się działaniom, następnie wykonaj zad 2, 3 i 5 – obliczenia zapisz w zeszycie.


Czwartek 2.04.2020

Edukacja polonistyczna

1.Przeczytaj w podręczniku dwa razy opowiadanie „Co robimy wiosną?”, które jest  na str. 52, następnie wyszukaj i podkreśl w tekście fragmenty, które są według ciebie najśmieszniejsze.

2.W zeszycie ćwiczeń na str. 62 wykonaj ćw. 1, następnie uzupełnij zdania poprawnymi wyrazami i  przepisz je do zeszytu, oraz na str. 62 ćw. 2, 3 i na str. 63 ćw. 4.

3. Zabaw się w przyrodnika.

W podręczniku na str. 54 przeczytaj o hodowli fasoli, jeżeli będziesz mógł, załóż taką hdowlę. Przez dwa tygodnie sprawdzaj, jak  fasolka rośnie. Twoje obserwacje narysuj w zeszycie do języka polskiego, jakie będą po 3 dniach, po tygodniu i po 2 tygodniach

Jeżeli twoja roślinka wzejdzie, zrób zdjęcie i przyślij do mnie sms-em.

Edukacja matematyczna

1.W podręczniku na str. 35 wykonaj zad. 8, 9, działania zapisz w zeszycie i oblicz. Przeczytaj   uważnie zad. 10, wybierz sposób, który jest dla ciebie łatwiejszy i oblicz działania w zad. 11(bez czerwonej kropki).

Język angielski

S: Unit 3 and 4 revision.

 1. Na rozgrzewkę zrób quizy. https://quizlet.com/pl/415478731/unit-5-money-flash-cards/ oraz https://quizlet.com/415478731/test
 2. Przypomnij sobie poznane nazwy sportów z rozdziału 3. https://quizlet.com/pl/415479185/unit-3-sports-flash-cards/; https://quizlet.com/415479185/test
 3. https://quizlet.com/415478764/test
 4. Zrób zad.1i2/90ćwiczenia.

At home: (Praca domowa)

Ułóż dialogi do mapy w zad.2/90. Przykład podany jest na dole w chmurce  z numerem 2. Sprawdzę jak wrócimy do szkoły.

 

 


 

Środa 1.04.2020

Religia

Temat: Pan Jezus kształtuje nasze sumienie.

Zapoznajcie się z katechezą 31,str.76-77 z podręcznika.

W miarę możliwości w ćwiczeniach zróbcie str.64,65.

Edukacja polonistyczna

1.Przeczytaj w podręczniku na str.51. wiersz „Wiosenne przebudzenie”, odpowiedz ustnie na       pytania, które są pod testem w ćw. 1.

2.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń na str. 60 ćw. 1, 2, 3 ( z dużymi niebieskimi kropkami ) i na str. 61     ćw. 4, 5.

W ćwiczeniu 5 dokończ opowiadanie, zrób zdjęcie i przyślij mi sms-em do końcaa tygodnia.

3.Przeczytaj do poniedziałku baśń H. C. Andersena „Brzydkie kaczątko”.

Edukacja matematyczna

1.W zeszycie ćwiczeń na str. 44 uzupełnij zadanie 1, 2, 3, 4, 5.

Pozdrawiam, trzymajcie się,   pani Jola


Wtorek 31.03.2020

Religia

Drogie dzieci pamiętajcie o powtarzaniu pytań i modlitwie.

Temat: Pan Jezus daje apostołom władzę odpuszczania grzechów.

Zagadnienia do realizacji:

1.Władza odpuszczania grzechów przekazana apostołom i ich następcom.

2.Wdzięczność i radość ze spotkania Pana Jezusa w sakramencie pokuty.

Proszę zapoznajcie się z katechezą 30 z podręcznika, str.74-75

W ćwiczeniach na str.62 uzupełnijcie brakujące litery, na str. 63 pokolorujcie stułę księdza spowiednika i uzupełnijcie modlitwę.

 

Edukacja polonistyczna

1. Przeczytaj w podręczniku tekst „Muzeum dla wszystkich’, który jest na str. 50, następnie wyszukaj nazwy muzeów i miejscowości, w których się znajdują i przepisz je do zeszytu.
Wszystkie prace pisemne, które są zadawane do napisania w zeszycie do języka polskiego, po powrocie do szkoły będą sprawdzone i ocenione.
2. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń na str. 58 ćw. 1, 2 ( bez dużych czerwonych kropek) i na str. 59 ćw. 3-bez czerwonej kropki i dla chętnych ćw. 4.
3. W „Potyczkach ortograficznych” na str. 28 uzupełnij ćw.1.
Edukacja matematyczna
1. Przeczytaj w podręczniku na str. 34 zad. 1, przyjrzyj się działaniu i na tej samej stronie wykonaj zad. 2, 4, 5, 6. Obliczenia zapisz w zeszycie.
Życzę przyjemnej i owocnej pracy.


Poniedziałek 30.03.2020

Edukacja polonistyczna
1. Przeczytaj 2 razy tekst z podręcznika, który jest na str. 48-49 „Przyroda regionów Polski”, a także obejrzyj ilustracje i mapki. Jeżeli masz możliwość, to każdy region wskaż na mapie Polski.
2. W zeszycie ćwiczeń na str. 55 uzupełnij ćw. 1, 2, na str. 56 ćw. 4- ułożone zdania zapisz w zeszycie do języka polskiego, ćw. 5, str.57 ćw. 6, 7.
3. Wykonaj na kartce z bloku plakat reklamujący wybrany region Polski, mogą być na nim hasła, różne inne napisy. Zrób zdjęcie telefonem i sms-em  przyślij mi do końca tygodnia.
Edukacja matematyczna
1. Ułóż treść zadania do działania  376-26=  , zapisz ją w zeszycie do  matematyki, następnie rozwiąż  i zapisz odpowiedż. Z podręcznika na str. 33 wykonaj zad. 4.

Język angielski

BEZPŁATNE NAGRANIA DO PODRĘCZNIKA I ĆWICZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ : https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

S: A world of sports.

 1. Jeśli dotarła do mnie twoja praca domowa cieszę się!. Informację zwrotną odeślę po zapoznaniu się z waszymi pracami.
 2. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sporcie.
 3. Na rozgrzewkę zróbcie zad.1 i 2/61 podręcznik.
 4. Pod tematem zapisz :

pass-ukończyć

score-strzelać

throw-rzucać

win-wygrywać

kick- kopać

handball-piłka ręczna

water polo-piłka wodna

 1. Zrób zadanie 1 i 2/49 ćwiczenia.
 2. Uwaga: Jak wiesz w każdej grze obowiązują reguły gry. Używaj zwrotów: You can –Ty możesz oraz You can’t –Ty nie możesz ; aby opisywać zasady gry. Zanotuj sobie te dwa zwroty.

https://www.youtube.com/watch?v=FMjl6rwJSLg

https://www.youtube.com/watch?v=EvQPD4Q3QAo

AT HOME (Praca domowa)

Narysuj poznane dyscypliny sportowe , pokoloruj i podpisz.


 

Piątek 27.03.2020

Edukacja polonistyczna
1. Przeczytaj z podręcznika na str. 45 dwa razy opowiadanie „Truskawka”, następnie w zeszycie do języka polskiego wykonaj ćw. 2, które jest pod tekstem.
2. W zeszycie ćwiczeń na str. 53 uzupełnij ćw. 1, na str. 54,  ćw. 2, 3 – bez dużej czerwonej kropki.
Edukacja matematyczna
1. Z podręcznika do matematyki wykonaj zadanie 1 ze str. 31, napisz w zeszycie pytanie, działanie i odpowiedż. Następnie przepisz do zeszytu i oblicz działania, które są w zadaniu 2 i 4 na str. 31.
Życzę miłej pracy

 

Czwartek 26.03.2020r.

Klasa 3a

Edukacja polonistyczna
Proszę przeczytać z „Elementarza odkrywców” tekst ze strony 44 „Historia fotografii”, następnie w ćwiczeniach uzupełnij na str. 51 ćw. 1, 2, str.52 ćw. 3, 4- dla chętnych. Wybierz jedno ze zdjęć z ćw. 2 i opisz je w zeszycie do języka polskiego.
Edukacja matematyczna
Uzupełnij w ćwiczeniach na str. 42 zadanie 2, 3 i na str. 43 zad. 4, 5, 6.

JĘZYK ANGIELSKI

Teamat: Culture Club.

Pod tematem zapisz wyrażenia:

TYPES OF MONEY:

dollars- dolary

cents –centy

one hundred-100

1dollar=100 cents -1dolar to 100 centów

Coin-moneta

banknote-banknot

bank cards-karty bankomatowe

euro-euro

pounds-funty

pence-grosze

Can I have…-? Czy mogę prosić o…..

Here you are-Proszę

How much i sit?-Ile to kosztuje?

It’s –kosztuje to…..

Zad.1/59 podr. Posłuchaj przeczytaj, znajdź monety i wskaż palcem.

Zad.2/59 podr. Posłuchaj i odegraj dialog.

Zad.3/59 podr. Posłuchaj i wskaż prawidłowy obrazek. Posłuchaj 2i raz i zatrzymując nagranie powtarzaj po lektorze.

Praca Domowa na ocenę na 30.03.2020r.

Jeśli dobrze pamiętasz miałeś/miałaś przygotować plan swojego miasta. Proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie na podany na stronie internetowej adres mailowy nauczyciela.

Praca domowa na 30.03.2020

Narysuj w zeszycie wypisane pod tematem monety i je podpisz.

 


 Środa 25.03.2020r.

Edukacja polonistyczna
Proszę przeczytać tekst na str. 42-43 z „Elementarza odkrywców”, podręcznik część 3. Na podstawie tego tekstu uzupełnij ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 48 ćwiczenie 2, 3, str. 49 ćw. 4, 5, 6, str. 50 ćw. 7, 8.
Edukacja matematyczna
„Elementarz odkrywców” ćwiczenia część 3, str. 41 ćw. 1, 2, 3, 4.

Religia

 Temat: Pan Jezus odpuszcza nam grzechy.

(temat strona 29 w podręczniku-proszę zapoznać się)

                                                    Zagadnienia do realizacji:

1.Na czym polega grzech?

2.Kto może odpuszczać grzechy?

Dla chętnych:

Zeszyt ćwiczeń strona 60

Dla wszystkich str.61.