Zajęcia pozalekcyjne

HARMONOGRAM

KÓŁ PRZEDMIOTOWYCH I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp

Rodzaj prowadzonych zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

Termin spotkań

1.

Fakultety z matematyki

Dorota Szymczuk

poniedziałek 1425– 1515

2

Konsultacje z matematyki

Dorota Szymczuk

wtorek 1340 – 1425

3

Konsultacje z j. polskiego i z j. rosyjskiego

Teresa Semeniuk

wtorek 1340 – 1425

4

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu z j. rosyjskiego

Teresa Semeniuk

środa 1340 – 1425

(co dwa tygodnie)

5

Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu

Małgorzata Greczuk

piątek 1340 – 1425

(co dwa tygodnie)

6

Konsultacje z przedmiotów przyrodniczych

Barbara Michalska

piątek 1340 – 1425

(co dwa tygodnie)

7

Zajęcia przygotowujące uczniów klas III do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych

Barbara Michalska

środa 1340 – 1425

(co dwa tygodnie)

8

Zajęcia przygotowujące uczniów klas III do egzaminu z j. polskiego

Marta Andrzejuk

czwartek 1435– 1520

( co dwa tygodnie)

9

Koło polonistyczne

Marta Andrzejuk

czwartek 1435– 1520

( co dwa tygodnie)

10

Koło geograficzne,

Joanna Sobczuk

poniedziałek 1435– 1520

piątek 1340 – 1425

11

Koło j. rosyjskiego

Anna Jarocka

poniedziałek 1340-1425

( co dwa tygodnie)

12

Konsultacje pedagogiczne

Anna Szewczak

poniedziałek 1340-1425

( co dwa tygodnie)

14

SKS

Tomasz Nowicki

wtorek 1435– 1600

czwartek 1435– 1600