Klasa 7b

Środa 8.04.2020

Biologia

klasa VII B biologia 8 kwietnia

 Zajęcia rozwijające z języka polskiego

 1. Wykonaj zadania: 7, 9, 10, 13-21 zamieszczone w podanym niżej arkuszu zadań:

http://oke.krakow.pl/inf/filedata/PE8/JP/OPOP-100/OPOP-100.pdf

Język rosyjski

Temat: : Повторительный урок (2)– ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające  opanowanie materiału zawartego w rozdziale Время от времени.

 1. Wykonaj zadania 5-7, str. 84 w podręczniku.
 2. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń wszystkie ćwiczenia z tego rozdziału.

Język polski

Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Zagadnienia poruszane na lekcji: cytat, prawo autorskie, plagiat, źródło, przypis bibliograficzny.

 1. Zapoznaj się z materiałem teoretycznym zawartym w podręczniku, str. 238 -240.
 2. Wykonaj ćw. 1, 2, 5 z podręcznika, str. 239-240

oraz ćw. 1-5 w zeszycie ćwiczeń, str.82-83.

Matematyka

Matematyka 7b 8.04

Język angielski

VII B 08.04


Wtorek 7.04.2020

 

Biologia

klasa VII B biologia 7 kwietnia

Historia

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu – I wojna światowa.

 1. Otwórz podręcznik na stronie ( 184-186 ).
 2. Przeczytaj uważnie podsumowanie działu V.
 3. Zapoznaj się z pytaniami na stronie 186 ( SPRAWDŹ SIĘ ).
 4. Pisemnie zrób zadania 2, 4, 9.
 5. Pozostałe zadania wykonaj ustnie.
 6. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=ZdjzhJVFIik

Pozdrawiam

Matematyka

 Zadania 7b 7.04

Język rosyjski

Temat: Повторительный урок(1) – ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające  opanowanie materiału zawartego w rozdziale Время от времени.

 1. Powtórz materiał z całego rozdziału, powtórz słownictwo zamieszczone w zeszycie ćwiczeń.
 2. Wykonaj zadania 1-4 z podręcznika, str. 83-84.

Język polski

Temat: Grafika.

Zagadnienia poruszane na lekcji: grafika, rysunek, linie i kreski, perspektywa, kompozycja, grafika artystyczna, grafika użytkowa, akwaforta, drzeworyt, miedzioryt, litografia, linoryt.

 1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi grafiki – podręcznik str. 228-230.
 2. Wyjaśnij krótko w zeszycie znaczenie podkreślonych wyżej zagadnień.
 3. Wybierz jedno dzieło graficzne i omów zastosowane w nim środki wyrazu – ćw. 3/231 podręcznik.

FIZYKA

Pierwsza lekcja:

Temat: Swobodne spadanie ciał.

Celem lekcji jest poznanie, co to jest swobodny spadek ciał oraz co wpływa na ruch spadających ciał.

Na początek proszę obejrzeć filmiki przedstawiające zagadnienie swobodnego spadania ciał:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=b-Z8IMuFqFQ
 2. https://www.youtube.com/watch?v=7aIwkLXZ09M

Następnie przeczytać tekst w podręczniku i w zeszycie wykonać polecenia:

 1. Co to jest swobodny spadek ciał?
 2. Jakim ruchem poruszają się spadające swobodnie ciała?
 3. Czy czas swobodnego spadania zależy od masy ciała?
 4. W jaki sposób poruszają się ciała spadające w próżni?
 5. Zadanie 4 str.178 podręcznik .

Sprawdzę po powrocie do szkoły.

Życzę miłej pracy!

Druga lekcja:

Temat: Podsumowanie wiadomości z dynamiki.

Powtarzamy materiał z działu Dynamika. Sprawdzian  będzie po powrocie do szkoły, więc proszę o sumienną pracę. Podsumowanie wiadomości znajduje się w podręczniku na str.190. Jednak zachęcam do skorzystania z e-podręcznika. Na stronie https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi są przedstawione przykłady do zasad dynamiki, jak rysować siły wzajemnego oddziaływania, rozwiązane przykłady oraz polecenia do wykonania. Znajduje się test, którym można sprawdzić swoje wiadomości. Zachęcam do jego rozwiązania.

Pracę, którą należy mi przesłać na adres beami4@wp.pl (w postaci zdjęcia lub dokumentu tekstowego), to rozwiązania do testu 1 i testu 2 z podręcznika str.191-192. Miłej pracy!


Poniedziałek 6.04.2020

Język angielski

VIIB 06.04

Geografia

Geografia kl.7 B

Historia

Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

 1. Zapoznaj się z tekstem ze stron 180 – 183.
 2. Przedstaw stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej podczas I wojny światowej.
 3. Napisz notatkę – które wydarzenia polityczne miały przełomowe znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=JJh45MevEoM

Przyjemnej pracy. Pozdrawiam.

Zajęcia rozwijające, j. rosyjski

 1. Wykonaj zadania, sprawdź i przepisz do zeszytu rozwiązania zadań zamieszczonych na tej stronie:

https://learningapps.org/10042391

Język polski

Temat: Baśniowa wyobraźnia – Bolesław Leśmian, Dusiołek.

Zagadnienia poruszane na lekcji: epika, punkt kulminacyjny, puenta, narrator, neologizm, symbol.

 1. Zapoznaj się z informacjami biograficznymi dotyczącymi Bolesława Leśmiana.
 2. Odczytaj wiersz Bolesława Leśmiana Dusiołek. Możesz go wysłuchać:

https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/133-boleslaw-lesmian-dusiolek

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dusiolek/

 1. Napisz streszczenie utworu Bolesława Leśmiana z zaznaczeniem momentu zawiązania akcji, punktu kulminacyjnego oraz puenty. (Po przeczytaniu, ćw. 1.)
 2. Określ gatunek czytanego dzieła (Po przeczytaniu, ćw. 2.) – podpowiedź znajduje się w rozdziale Wyobraźnia.
 3. Uzupełnij tabelę dotyczącą świata przedstawionego. (Po przeczytaniu, ćw. 3.)
 4. Omów przenośny sens elementów wiersza. (Po przeczytaniu, ćw. 8.) i główną myśl utworu. (Po przeczytaniu, ćw. 9., 10.) – zadanie dodatkowe.

Wychowanie fizyczne 6 – 7.04

Witam na kolejne dwa dni proponuję wam ćwiczenia rozciągające i wzmacniające obręcz barkową.

Apel do wszystkich uczniów – starajmy się ćwiczyć w domu, sami się motywujmy, możecie tworzyć grupy na facebooku i ćwiczyć wspólnie.

Pamiętajcie jesteście odpowiednio przygotowani do ułożenia własnych zestawów  ćwiczeń  (przypomnijcie  sobie  rozgrzewki,  które  prowadziliście na lekcjach wf-u).

Link do ćwiczeń rozciągających:

https://www.youtube.com/watch?v=zHEsg2rRB2c

I ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową:

https://www.youtube.com/watch?v=FQVqtViVIco

Życzę dobrej zabawy!


Piątek 3.04.2020

Chemia

03.04.20 woda jako rozpuszczalnik – nauka zdalna

Język angielski

VII B 03.04

Matematyka

Temat: Geometria kartki w kratkę – ćwiczenia

Proszę zrobić zadania z ćwiczeń str.112 i 114

                                                                                                                                         Dziękuję , pozdrawiam

Geografia

Geografia kl.7 b 03.04.20 r.

Język polski

Temat: Żyć w świecie wyobraźni  – Katarzyna Majgier, Marzycielki (fragmenty).

Zagadnienia poruszane na lekcji: narracja, świat przedstawiony.

 1. Zastanów się i pisemnie odpowiedz na pytania: Zanim przeczytasz.
 2. Przeczytaj tekst pt. ,,Marzycielki’’ podręcznik str.221-223.
 3. Sporządź notatkę tekstem ciągłym na temat przeczytanego opowiadania, odpowiadając na pytania:

– Kim są główne bohaterki tekstu?

– Gdzie rozgrywają się wydarzenia?

– Kiedy w rodzinie głównej bohaterki zaszła zmiana?

– Jaki problem opisano w tekście?

Dziś upływa termin dostarczenia rozprawki.


Czwartek 2.04.2020

Religia

Pierwsza lekcja:

https://drive.google.com/drive/folders/104KUOrfQJ6N7x4JRsQKXHw-AksOH5H1L?usp=sharing

druga lekcja:

https://drive.google.com/file/d/1UrUHeoALGTKVusI6u1LWNtwgqaw5uLgA/view?usp=sharing

Język rosyjski

Temat lekcji: Когда ты это делаешь? – określanie częstotliwości wykonywania czynności oraz intencji autora tekstu.

 1. Określanie częstotliwości zajęć i wykonywania czynności. Użycie zaimka каждый i przyimka по. Zapoznaj się z informacjami gramatycznymi zawartymi w podręczniku (s. 81). Zwróć uwagę na to, że przyimek по łączy się w języku rosyjskim z rzeczownikiem w celowniku.
 2. Wykonuj ćw. 3/ s. 81 z podręcznika, a następnie ćw. 1/ s. 43 w zeszycie ćwiczeń.
 3. Przeczytaj tekst (ćw. 5a/ s. 82, podręcznik).
 4. Przygotuj krótkie wypowiedzi monologowe (ćw. 5б/ s. 82, podręcznik).
 5. Przetłumacz zdania (ćw. 2/ s. 43 w zeszycie ćwiczeń) i ćw. 4а, б/ s. 44 w zeszycie ćwiczeń.

Język polski

Temat: Na skrzydłach wyobraźni – Leopold Staff, Prośba o skrzydła.

Zagadnienia poruszane na lekcji: liryka, podmiot liryczny, personifikacja, sonet.

 1. Sporządź w zeszycie notatkę o Leopoldzie Staffie w formie mapy myśli (podręcznik str. 217) – przykład mapy myśli – str. 334 podręcznik.
 2. Ułóż zdania ze związkami frazeologicznymi zawartymi w poleceniu Zanim przeczytasz.
 3. Przeczytaj utwór pt. ,,Prośba o skrzydła’’.
 4. Sporządź notatkę z wiersza, odpowiadając na co najmniej 5 pytań zamieszczonych pod tekstem.

Pamiętasz o rozprawce? Może pomoże Ci link: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-polski-31032020-lekcja-2,47332369

Matematyka

Drodzy Uczniowie !

    Kończymy ten dział – równaniami. Dalsze zagadnienia tj. rozwiązywanie zadań tekstowych, przekształcanie wzorów dokończymy po powrocie do szkoły.

Zaczniemy teraz omawiać ostatni dział z kl.7 ,, Układ współrzędnych’’ (trochę łatwiejszy).

Temat: Geometria kartki w kratkę.

Na pierwszej lekcji tego działu przygotowujemy się do tego, co będziemy robić w układzie współrzędnych, ale jeszcze bez układu współrzędnych – żeby nie piętrzyć trudności.

Uczniowie ćwiczymy teraz przerysowywanie figur na kratce, rysowanie odcinków równoległych, prostopadłych – wszystko na kartce w kratkę.

Przeanalizuj treść – podręcznik str.301-303.

Do zeszytu – podręcznik str.302 ćwiczenie 1, str.303 ćwiczenie 3.

Pozdrawiam

Chemia

02.04.20 woda – właściwości i rola w przyrodzie

Biologia

klasa VII B biologia

Wychowanie fizyczne

W linku poniżej przesyłam wam zestawy ćwiczeń na dzisiaj:

https://www.youtube.com/watch?v=HVV84F_Zn5s

https://www.youtube.com/watch?v=jBtL6Oo_aM0

https://www.youtube.com/watch?v=_nAG9LgY6ZI

Jeżeli niektóre ćwiczenia są dla ciebie za trudne po prostu je pomiń. Życzę dobrej zabawy.

 


Środa 1.04.2020r.

Język angielski

VII B 01.04

working-with-quantifiers-revision

INFORMACJA_

 Języka rosyjski

Temat: У нас слишком много занятий – kształtowanie umiejętności czytania  ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji szczegółowych.

 1. Dokończ następuje zdania – w zeszycie:
 • В свободное время я  …………………………………………………. .
 • На досуге люблю  ……………………………………………………… .
 • В будни я обычно …………………………………………………….. .
 • В выходные дни я и мои друзья любим …………………….. .
 • Мой любимый вид спорта – это  ……………………………….. .
 • Мои ровесники не могут жить без ……………………………. .
 • А я не могу обойтись без  ………………………………………….. .
 1. Wysłuchaj nagrania nr 60 i podkreśl w tekście nazwy zajęć dodatkowych (ćw. 1a/ s. 80, podręcznik).
 2. Wyszukaj informacji szczegółowych w przeczytanym tekście – ćw. 1б/ s. 80 z podręcznika.
 3. Czym zajmujesz się w wolnym czasie (ćw. 2/ s. 81, podręcznik).
 4. Utrwal formy czasu przyszłego złożonego przez wykonanie ćw. 4/ s. 81 z podręcznika.
 5. Pisemnie – ćw. 3, 5/ s. 44 w zeszycie ćwiczeń.

Język polski

Temat: Strach i wyobraźnia – Edgar Allan Poe, Zagłada domu Usherów (fragmenty).

Zagadnienia poruszane na lekcji: narracja, nastrój grozy, punkt kulminacyjny, archaizm.

 1. Zapisz w zeszycie krótką historię, która mogłaby być zilustrowana obrazem Arnolda Böcklina Krajobraz z ruinami zamku. Podręcznik str. 215.
 2. Przeczytaj tekst pt. ,,Zagłada Domu Usherów’’ podręcznik str. 214-2156.
 3. Pisemnie wykonaj ćwiczenia 4, 5,7 str. 216.
 4. Sformułuj tezę i argumenty do pytania: Czy strach można nazwać wytworem wyobraźni?

Pamiętasz, że do piątku (włącznie) czekam na rozprawkę? Przestrzegam przed kopiowaniem prac z internetu.

Matematyka

Zadania 7b_1.04


Wtorek 31.03.2020r.

Biologia

klasa VII B biologia 31 marzec

Doradztwo zawodowe

Temat: Od elektryka do kierownika.

 1. Obejrzyj filmy:https://www.youtube.com/watch?v=azUQyU4Yz_k
  https://www.youtube.com/watch?v=rOQBexGliW
  https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&t=70s
  https://www.youtube.com/user/koweziu
 1. Obejrzałeś filmy prezentujące ścieżki edukacyjno-zawodowe prowadzące do zdobycia różnych zawodów. Odpowiedz pisemnie na pytania.
 2. Czy każda z osób występujących w filmie ma zamiar wybrać tę samą ścieżkę dalszej nauki lub pracy?
 3. Od czego może zależeć wybór?
 4. Jakie refleksje płynące z dzisiejszych zajęć są dla Ciebie ważne?

Ćwiczenie 1.

Zapisz ścieżkę rozwoju zawodowego:

 1. krawiec
 2. ogrodnik
 3. fotograf

Przyjemnej pracy. Pozdrawiam.

Historia

Temat: Rewolucje w Rosji.

 1. Proszę o przeczytanie tekstu z podręcznika ze stron 175-179.
 2. Wymień i zapisz w zeszycie przyczyny wybuchu rewolucji lutowej.
 3. Przedstaw okoliczności przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików.
 4. Oceń i zapisz w zeszycie skutki przewrotu bolszewickiego dla Rosji i Europy.
 5. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg

Przyjemnej pracy. Pozdrawiam.

Matematyka

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Wychowanie_fizyczne

Język polski

Temat: Rozprawka.

 1. Powtórz wiadomości teoretyczne z poprzedniej lekcji, możesz je uzupełnić filmem p. Marka Filipkowskiego.
 2. Wykonaj ćw. 9/105 w zeszycie ćw., ćw. 2/226 (podręcznik) w zeszycie.
 3. Wykonaj ćw. 8/227 (podręcznik) – do sprawdzenia na ocenę – odpowiedzi w dostępnych programach do pisania proszę przesłać do nauczyciela do 3.04.2020 r.

 

FIZYKA

KLASA VII B wtorek 31.03.2020

Witam Drodzy Uczniowie!  Na stronie internetowej szkoły będą zamieszczane zagadnienia do samodzielnego wykonania w domu. W zeszytach proszę zapisywać temat lekcji i datę, a następnie wykonać polecenia. Zaznaczone czcionką pogrubioną proszę odesłać na adres:

beatamikolajczuk@zs-rokitno.pl

Proszę o systematyczna pracę i zapisy w zeszytach, co po powrocie do szkoły zostanie ocenione. Pozdrawiam i życzę miłej pracy z fizyką! Beata Mikołajczuk

Lekcja 1:

Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona.

Celem lekcji jest poznanie trzeciej zasady dynamiki i jej praktycznego zastosowania.

Po przeczytaniu tematu w podręczniku lub strony  https://epodreczniki.pl/a/trzecia-zasada-dynamiki-newtona—wzajemne-oddzialywanie-cial/DfR1CNGZN  wykonaj w zeszycie polecenia:

 1. 1. Podaj przykłady sił wzajemnego oddziaływania.(i narysuj te siły zwracając uwagę na odpowiednie długości strzałek, a następnie prześlij odpowiedź do piątku 3 kwietnia 2020 – jako zdjęcie)
 2. Podaj treść trzeciej zasady.
 3. Czy siły akcji i reakcji, o których mówi trzecia zasada dynamiki równoważą się wzajemnie? Odpowiedz i uzasadnij swoją odpowiedź.(prześlij odpowiedź do piątku 3 kwietnia 2020)

Lekcja 2:

Temat: Siły oporu.

Myślę, że dzisiejszy temat jest wam znany i nie będziecie mieli problemów z jego realizacją.

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku lub na stronie  https://epodreczniki.pl/a/wplyw-oporow-ruchu-na-poruszajace-sie-ciala/Dk02onGEM  (obejrzeć filmiki) a następnie w zeszycie wykonać polecenia:

 1. Co to jest tarcie?
 2. Jaka jest różnica między tarciem statycznym i kinetycznym?

3.Co to są siły oporu?

 1. Wymień pozytywne i negatywne skutki działania sił tarcia.

Dowiedz się jak można zmniejszyć tarcie i opór powietrza.(ustnie)

W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mail. Miłej pracy!

 


Poniedziałek 30.03.2020r.

Język angielski

Zadania VII B 30.03

Język polski

Materiały do pracy samodzielnej język polski- kl VI b-2

Historia

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

 1.  Przeczytajcie cały materiał ze wskazanego tematu ( podręcznik str. 170-174 ).
 2. Oceń wkład Legionów Polskich w odzyskanie niepodległości przez Polaków.
 3. Wyjaśnij, dlaczego armię polską utworzoną we Francji nazywano Błękitną Armią.
 4. Napisz notatkę na temat walk toczonych podczas I wojny światowej na ziemiach      polskich.

Notatkę dowolną formą wyślij  na   januszszewczuk@zs-rokitno.pl

Pozdrawiam Janusz Szewczuk

Geografia

Geografia 7b 30.03.2020

Język polski

Temat: Rozprawka.

 1. Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c

oraz stronę

https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/Dq3DhzaTi

 1. Przeczytaj temat z podręcznika str. 224-226. W zeszycie zapisz 2 plany rozprawki, schemat 1 i 2.
 2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 100-104.

Zajęcia rozwijające z języka rosyjskiego klasa 7

 1. Wykonaj zadania 5-11 ze wskazanego poniżej testu:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_GIMNAZJALNY/Arkusze-egzaminacyjne/2018/jezyk_obcy/podstawowy/GR-P1-182k.pdf

 


 

Piątek 27.03.2020r.

Język angielski

Zadania VII B  +All_Clear_kl7B U6

Matematyka

Matematyka 7b

Język polski

 j.polski

Geografia

GEOGRAFIA

Chemia

 Łączenie się atomów. Równania reakcji – powtórzenie wiadomości i sprawdzian nauka zdalna

Wychowanie fizyczne

Na dzisiaj proponuję wam zabawę pod tytułem „ losowe karty” . Polega ona na tym iż losujecie karty z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi i je wykonujecie . Czas trwania min. 20 minut. Link do strony

https://wordwall.net/pl/resource/929274/wf-w-domu-%C4%87wiczenia (lctrl+lpm)

Życzę dobrej zabawy.


 

Czwartek 26.03.2020r.

Język polski:

Temat: Wyobraźnia ludowa – Adam Mickiewicz, Świtezianka.

 1. Wysłuchaj utwór https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DWL4x6W36

Opisz w 3 zdaniach każdego z bohaterów utworu.

 1. Wykonaj ćw. 7 str. 212 – podręcznik. Wpisz do zeszytu pouczenie moralne zaczynające się słowami: Wszak kto
 2. Przypomnij ze str. 333 podręcznika, jakie są cechy poszczególnych rodzajów literackich, wypisz elementy liryki, epiki i dramatu w utworze.
 3.  Zapoznaj się z definicją ballady i uzasadnij, że utwór jest balladą.

  Język rosyjski

Temat: Что ты будешь делать в выходные? – czas przyszły złożony.  Planowanie zajęć na najbliższe dni.

 1. Przeczytaj informacje oraz правило o czasie przyszłym złożonym (str. 78, podręcznik) a następnie wykonaj ćw. 7 str. 78 w zeszycie – 4 zdania:

– В четверг я…

– B пятницу я…

-В субботу я…

-В воскресенье я…

 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 11 a str. 79, a następnie przepisz tekst do zeszytu, zmieniając go tak, jakbyś opowiadał o sobie i kolegach.
 2. Wykonaj ćw. 5 str. 43 w zeszycie ćwiczeń.

Chemia:

Obliczenia stechiometryczne

Wychowanie fizyczne:

kl VII b 26.03.2020 w-f-1

Matematyka:

Kl.7b 26.03

Zapisujemy w zeszytach:

Temat: Rozwiązywanie równań – ćwiczenia.

 • Utrwalanie- rozwiązywanie równań

Praca w ćwiczeniach : 1,2 str.86

Ćwicz:

https://szaloneliczby.pl/rozwiazywanie-rownan-sprawdzian-klasa-7/

https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-mnozenie-i-dodawanie/

                Dziękuję za uwagę , pozdrawiam.

Religia

https://drive.google.com/file/d/1IjEc6mMJN3G5IZ2j5AvxyWSWu0us879-/view?usp=sharin


 

Środa 25.03.2020r.

Język polski 25.03.2020r.

Temat: Wyobraźnia ludowa – Adam Mickiewicz, Świtezianka.

1. Wpisz do zeszytu:

Zagadnienia poruszane na lekcji:

 • ballada,
 • narrator,
 • świat przedstawiony,
 • fantastyka,
 • realizm,
 • punkt kulminacyjny,
 • nauka moralna.

2. Odczytaj utwór, z wyjaśnieniem trudnych słów – podręcznik, s. 208–211.

3.Odpowiedz pisemnie na pytania 1, 2 str. 211 – odpowiedź prześlij na mail nauczyciela.

 

Język rosyjski 25.03.2020 r.

Temat: Чем ты занимаешься на досуге?

 1. Zapoznaj się z odmianą rzeczowników II deklinacji zamieszczoną na str. 97 w Шпаргалке по грамматике, a następnie, korzystając z tej wiedzy wykonaj ćw. 1 s. 42 w zeszycie ćwiczeń.
 2. Zapoznaj się z odmianą czasowników заниматься i интересоваться i wykonaj w zeszycie ćw. 5/ s. 77–78 z podręcznika – skan lub zdjęcie zadania prześlij do nauczyciela.

 

Zajęcia rozwijające z języka polskiego

Temat: Ballada o pannie z jeziora – A. Mickiewicz „Świtezianka”.

 1. Wykonaj niektóre zadania zamieszczone w podanym niżej linku:

https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DnTRozHHU

 1. Odpowiedź do jednego z zadań wpisz do zeszytu przedmiotowego i prześlij do nauczyciela.

 

Wychowanie do życia w rodzinie
Grupa dziewcząt
Temat: Seksualność człowieka.
Praca w domu: W zeszycie odpowiedz na pytanie: Co to znaczy, że jesteśmy osobami seksualnymi?

 

Wychowanie fizyczne:

25.03.2020 r. kl. VII b w-f

Matematyka:

Lekcja kl. 7b 25.03

Język angielski:

VII B J. ANGIELSKI Załącznik pliku

Biologia:

Biologia – zadania do realizacji