Daily Archives: 23 marca 2020

  • Realizacja podstawy programowej od dnia 25.03.2020r
    Posted in: Aktualności

    Procedury postępowania obowiązujące podczas nauczania on-line w Szkole Podstawowej w Rokitnie od dnia 25 marca 2020 roku Uczniowie: Uczestniczą w lekcjach zgodnie z dotychczasowym planem zajęć; Mają obowiązek regularnie pobierać materiały edukacyjne umieszczone na stronie szkoły; Obowiązkowo prowadzą zeszyty ćwiczeń i zeszyty przedmiotowe; Do zeszytów przedmiotowych codziennie wpisują temat lekcji i datę; Na bieżąco zapisują […]